Arbeidspakkene

Arbeidspakke 1

Vi benytter en historisk og institusjonell tilnærming til å analysere det gjeldende regelverket for yrkesmobilitet, og spør hvilke interesser og motiver som ligger til grunn for implementeringen av reguleringer, og hvordan disse har blitt endret i lys av overnasjonale avtaler om gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner.

Prosjektdeltakere:

 • Per Bonde Hansen
 • Anders Underthun

Arbeidspakke 2

Vi gjennomfører en survey og intervjuer arbeidsgivere om deres erfaringer med ansettelse, opplæring og kompetansebehov.

Prosjektdeltakere:

 • Anders Underthun
 • Andreea Ioana Alecu
 • Ida Drange
 • Line Nortvedt
 • Astrid Gillespie

Arbeidspakke 3

Vi benytter internasjonale surveydata til å undersøke hvordan lovverket påvirker mobilitetsmønstre i det europeiske arbeidsmarkedet, og longitudinelle registerdata til å undersøke karriereløp etter innvandring.

Prosjektdeltakere:

 • Maria Koumenta
 • Mark Williams
 • Davud Rostam-Afschar
 • Ida Drange
 • Andreea Ioana Alecu

Arbeidspakke 4

Vi intervjuer kandidater som gjennomfører komplementerende utdanning for skolelærere, sykepleiere og ingeniører før, under og etter gjennomført utdanning. Vi undersøker erfaringene deres underveis i studieløpet og i arbeidslivet.

Prosjektdeltakere:

 • Line Nortvedt
 • Astrid Gillespie
 • Kari Dahl
 • Ida Drange