Prosjektdeltakere

Ida Drange

  • Prosjektleder

Forsker 1, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet

Kontaktinformasjon og publikasjoner (oslomet.no)

Anders Underthun

  • Arbeidspakkeleder, WP 2

Forsker 1, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet

Kontaktinformasjon og publikasjoner (oslomet.no)

Astrid Gillespie

  • Prosjektmedarbeider, WP2 og WP4

Førsteamanuensis, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet

Kontaktinformasjon og publikasjoner (oslomet.no)

Andreea Ioana Alecu

  • Prosjektmedarbeider WP2 og WP3

Forsker 2, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet

Kontaktinformasjon og publikasjoner (oslomet.no)

Kari Dahl

  • Prosjektmedarbeider WP4

Førstelektor, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Kontaktinformasjon og publikasjoner (oslomet.no)

Line Nortvedt

  • Arbeidspakkeleder, WP 4
  • Post-doc

Førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

Kontaktinformasjon og publikasjoner (oslomet.no)

Per Bonde Hansen

  • Arbeidspakkeleder, WP 1
  • Post-doc

Forsker 2, Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet

Kontaktinformasjon og publikasjoner (oslomet.no)