Bydel Grorud: Dra meg inn – slipp meg ikke

Prosjektet er igangsatt som et samarbeid mellom OsloMet, Mental Helse Norge, Ex-Pol og politiske krefter i Groruddalen for å få bukt med ungdomsvold og kriminalitet i bydel Grorud.

Prosjektet går ut på at ansvarlige voksne, eks-politifolk og frivillige følger opp et knippe ungdommer som står for en stor del av uroen i ungdomsmiljøet, gjennom en mentorordning. Ungdommene oppsøkes i miljøet og fem ungdommer er rekruttert gjennom barnevernet for å delta i ulike aktiviteter som skal dempe konflikt- og voldsproblematikken og fremme tilhørighet og integrasjon mellom generasjonene. Dette er basert på konseptet Blå Mandag fra Drammen hvor man har oppnådd gode resultater blant ungdom som faller utenfor gjennom en slik mentorordning. Det er flere komponenter i prosjektet med delprosjekt i Bølgebryter, som skal gi støtte til ungdommenes enslige mødre. Prosjektet ønsker kvalitative data på symbolverdiene barnevernet, Ex-pol og ungdommene tilskriver voldsproblematikken i bydelen, og kvantitative data på de endringene som oppnås.

Prosjektet har allerede en masterstudent involvert og en forsker tilknyttet, samt at prosjektet ledes av forsker med veiledererfaring.

Vi er ute etter en bred tilnærming til problemstillingen.  

Prosjektet ser for seg å rekruttere inntil tre masterstudenter som kan innhente data gjennom intervjuer, observasjoner, tekst- og dokumentanalyse, samt via ulike registre som UngData, etc. Problemstillingen spenner over tema innen barnevern, sosialt arbeid og familiebehandling (foruten bibliotekstudier).

Ta kontakt med Kjetil Wathne for mer informasjon: kjetwa@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *