Bydel Sagene: Foreldreskap og myndiggjøring av somaliske mødre med barn med skolefrafallsproblematikk i Sagene bydel.

OsloHjelpa bydel Sagene har satt i gang en foreldreskole for somaliske mødre i bydelen som har barn som står i fare for å falle ut av videregående skole. I bydelen er andelen drop-out fra skolen svært høy målt mot landsgjennomsnittet og snittet i Oslo. Samtidig er det sosiale utfordringer i form av vold- og kriminalitetsproblematikk på steder der ungdom i bydelen ferdes. Det fortelles om høyt konfliktnivå innad i det somaliske miljøet og mange somaliske mødre har vansker med å hjelpe sine barn med skolearbeidet. Prosjektet handler om myndiggjøring av mødre for å gjøre dem bedre i stand til å ta grep rundt barnas hverdag og OsloHjelpa arrangerer ulike aktiviteter for å fremme dette mål. Prosjektet er myntet på medforskerdeltakelse fra mødrene og lokalmiljøet og anlegger et bredt brukerperspektiv – mødrenes egen kunnskap og behov blir toneangivende i prosjektets fremgangsmåter og målretning.

OsloMet er allerede involvert med to-tre forskere i prosjektet og ønsker å rekruttere inntil tre masterstudenter som kan delta i datainnsamlingen gjennom samtaler/intervjuer og deltakende observasjon i aktiviteter i regi av OsloHjelpa og foreldreskolen, konflikthåndteringsaktivteter, dialogseminar, leksehjelp til mødre, intervjuer av fagpersoner i bydelen og i biblioteket (hvor ungdom samles) og andre kvalitative kilder. Prosjektet har problemstillinger som tilstøter barnevernsarbeid, sosialt arbeid og familiedynamiske problemstillinger og vil kunne rekruttere masterstudenter fra alle tre mastere.

Ta kontakt med Kjetil Wathne for mer informasjon: kjetwa@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *