Nova: Rasismeprosjekt

Bakgrunn og hensikten med forskningsaktiviteten
Rasisme er et alvorlig fenomen som rammer en god del unge. Temaet har fått økt aktualitet i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen. Det finnes imidlertid nokså lite forskning om hvor mange ungdommer som opplever rasisme og hvilke ungdommer som er mest utsatt. Hensikten med prosjektet er å fylle noe av dette kunnskapshullet med utgangspunkt i data fra Ungdata-undersøkelsen i Oslo (Ung i Oslo). Hvem er det som rammes? Er det utelukkende ungdom med utenlandsk bakgrunn som opplever rasisme? Eller rammes også ungdom med norskfødte foreldre? Hvordan varierer dette i så fall i ulike deler av Oslo? Er det andre kjennetegn ved ungdom enn deres etniske bakgrunn som er utslagsgivende?

Forslag til tema/problemstillinger

Vi foreslår at studenten utvikler en problemstilling som er egnet til å frembringe ny kunnskap om ungdommers subjektive opplevelse av rasisme. Prosjektet bør gjøre bruk av data fra Ung i Oslo og kvantitative analyser for å utforske relevante sammenhenger mellom opplevelsen av rasisme og andre faktorer knyttet til ungdommers hverdagsliv, sosiale og etniske bakgrunn og bosted i Oslo.

Foreliggende data

Masterstudenten(e) vil få tilbud om veiledning fra forskere ved seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Studenten(e) vil få mulighet til å bruke data fra Ungdata-undersøkelsen i Oslo, en spørreskjemaundersøkelse til elever på ungdomsskolen og videregående i Oslo. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i ungdoms liv. Undersøkelsen har mange spørsmål om elevenes sosiale bakgrunn, fritidsaktiviteter, skole, vennskap og foreldre.

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til forskningsaktiviteten

1-2

Aktuelle fag

Sosialt arbeid/barnevern. Vi ønsker kontakt med masterstudenter som er interessert i kvantitativ analyse og som ønsker å tilegne seg relevante analyseteknikker.

Kontaktperson

Mira Aaboen Sletten

Forskningsleder, Seksjon for ungdomsforskning, NOVA

E-post: masle@oslomet.no

Tlf. 402 269 73

https://www.oslomet.no/om/ansatt/masle/

Les mer om seksjon for ungdomsforskning ved NOVA her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/ungdomsforskning

Les mer om Ung i Oslo og Ungdata her:

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/ung-i-oslo-2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *