Nova: Ungdom og sosial ulikhet i idrett

Bakgrunn og hensikten med forskningsaktiviteten
Prosjektet handler om mangfold i idrettsdeltagelse blant barn og unge. Hvordan jobber idrettsklubber med målene om bredere idrettstilbud, reduserte kostnader og økt aktivitet på tvers av sosial bakgrunn, kjønn og etnisk tilhørighet? Hvilke forutsetninger og betingelser må være til stede for at man best skal lykkes med å oppnå «idrett for alle»?

Konkret ønsker vi en student som skriver masteroppgave om tiltak gjennomført av barne- og ungdomsavdelingen i Sportsforeningen Grei sin fotballgruppe. Grei er et av de største idrettslagene i Groruddalen i Oslo, og driver hovedsakelig med fotball og innebandy. Grei erfarer at frafallet i fotballgruppen er stort, spesielt blant jenter med minoritetsbakgrunn. Flere år på rad har de mistet ungdomslag i 14-16 års alder i jentefotballen. Dette har vært lag der de fleste har hatt flertall med jenter med minoritetsbakgrunn.

Våren 2021 vil Grei Fotballhall stå ferdig. Dette vil bli første fotballhall i Oslo som prioriterer barn og unge. Blant annet vil det arrangeres åpen hall og egne jentedager/kvelder for å møte de som enten aldri har startet eller har sluttet med fotball. Sportsforeningen Grei har også en plan og et ønske om å rekruttere disse til å bli aktivitetsledere. De tror at rekruttering, spesielt blant jenter med minoritetsbakgrunn, vil øke vesentlig pga. hallen og disse tiltakene.

Forslag til tema/problemstillinger

Vi foreslår at studenten utvikler en problemstilling som med utgangspunkt i aktivitetene i Grei sin fotballgruppe, er egnet til å frembringe ny kunnskap som kan belyse årsaker til frafall i idretten, samt bidra kunnskap som kan brukes til å finne frem til tiltak som kan gjøre noe med dette. Vi ser for oss en at studenten gjør feltarbeid i idrettslag med observasjon og intervju.

Tilknytning

Masterstudenten(e) vil få en tilknytning til evalueringsprosjektet «Idrett for alle» som gjennomføres av forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet) og FOBU – Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Norges Idrettshøyskole. Les mer om Idrett for alle her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/evaluering-idrett-for-alle-oslo

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til forskningsaktiviteten

1-2

Aktuelle fag

Sosialt arbeid/barnevern. Vi ønsker kontakt med masterstudenter som er interessert i idrettsdeltagelse og sosial ulikhet.

Kontaktperson

Gerd Marie Solstad

Forsker, Seksjon for ungdomsforskning, NOVA

E-post: GerdMarie.Solstad@oslomet.no

https://www.oslomet.no/om/ansatt/gerdmari/

Les mer om seksjon for ungdomsforskning ved NOVA her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/ungdomsforskning

Les mer om Idrettsforskningen på NOVA her:

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/idrettens-posisjon-i-ungdomstida

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *