Nova: Ungdom og uønskede seksuelle opplevelser på nett og mobil

Bakgrunn og hensikten med forskningsaktiviteten
Seksuelle overgrep mot barn og unge på internett er et tema som gir grunn til bekymring og som kan være svært skadelig for dem som utsettes for dette. Fenomenet omfatter et bredt spekter av handlinger, fra uønsket deling og spredning av seksualiserte bilder til situasjoner som klassifiseres som voldtekt. I spørreskjemaundersøkelsen Ung i Oslo får elever i videregående skolealder spørsmål om tre typer uønskede seksuelle opplevelser på nett og mobil. Det ene er press/trusler om å sende nakenbilder og uønsket spredning av slike bilder, det andre er det å bli tilsendt personlige seksuelle bilder/filmer fra andre uten selv å ha ønsket dette (dvs. digital blotting) og det siste er det å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på nett (kommentarer, forespørsler, press/trusler). Selve forekomsttallene vil rapporteres av NOVA, en det er rom for å dykke dypere ned tallene.

Forslag til tema/problemstillinger

Vi foreslår at studenten utvikler en problemstilling som er egnet til å frembringe ny kunnskap om sammenhengen mellom uønskede seksuelle opplevelser på nett og mobil, og en eller flere av følgende faktorer i de unges liv 1) Forhold til foreldre og venner (og skole?), 2) Regelbrudd og rus, 3) Mobbing og andre former for seksuell trakassering, 4) Fritidsvaner og nettvaner, 5) Psykisk og fysisk helse.

Foreliggende data

Masterstudenten(e) vil få tilbud om veiledning fra forskere ved seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Studenten(e) vil få mulighet til å bruke data fra Ungdata-undersøkelsen i Oslo, en spørreskjemaundersøkelse til elever på ungdomsskolen og videregående i Oslo. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i ungdoms liv. Undersøkelsen har mange spørsmål om elevenes sosiale bakgrunn, fritidsaktiviteter, skole, vennskap og foreldre.

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til forskningsaktiviteten

1-2

Aktuelle fag

Sosialt arbeid/barnevern. Vi ønsker kontakt med masterstudenter som er interessert i kvantitativ analyse og som ønsker å tilegne seg relevante analyseteknikker. Prosjektet bør gjøre bruk av data fra Ung i Oslo -undersøkelsen og kvantitative analyser.

Kontaktperson

Lars Roar Frøyland

Forsker, Seksjon for ungdomsforskning, NOVA

E-post: lars.r.froyland@oslomet.no

Tlf. 913 10 076

https://www.oslomet.no/om/ansatt/lrfroy/

Les mer om seksjon for ungdomsforskning ved NOVA her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/ungdomsforskning

Les mer om Ung i Oslo og Ungdata her:

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/ung-i-oslo-2021

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *