SIFO: Tilhørighet blant minoritets- og majoritetsbarn i lavinntektsfamilier (BELONG) – Prosjekt 1


MULIG TEMA FOR OPPGAVE:
Hvordan ran og andre vinningsforbrytelser foretatt av barn og unge henger sammen med deres behov for sosial tilhørighet.


FORELIGGENDE DATA/ EVT. MULIGHET FORINNSAMLING AV EGNE DATA:
Masteroppgaven vil bygge på data samlet inn i kvalitative intervjuer og observasjoner foretatt i barns eget hjem. Datainnsamlingen vil foretas i samarbeid med prosjektdeltakere.


MÅL/PROBLEMSTILLINGER:
Barn og unge kan gå langt for å skaffe seg seg ting, f.eks. foreta ran og andre vinningsforbrytelser. Et mulig mål med masteroppgaven er å beskrive slike overtramp slik de kommer til uttrykk i tidligere forskning, og/eller i avisartikler, eller basert på barn og unges egne fortellinger.


Samfunnsmessig relevans og betydning(impact)
Resultatene blir en del av Belong prosjektet som retter seg mot politikere og forskere, og vil blant annet bidra til å validere SIFOs referansebudsjett.


Les mer om Belong-prosjektet her:
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/belong
https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/belong

Hvis du skriver masteroppgave for oss vil du få innblikk i hvordan forskningsprosjekter gjennomføres i praksis og i SIFOs øvrige arbeid.

PROSJEKTGRUPPE OG TILHOLDSSTED
Anita Borch, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, er prosjektleder. Om du er interessert i å bli med i vårt team er det henne du skal kontakte 😊. Anitas epost er anitab@oslomet.no. SIFO holder til Stensberggt. 26, 7 etasje og har et trivelig arbeidsmiljø med bred kunnskap og mange erfarne forskere.

Andre i prosjektet er:
Clara Julia Reich, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (stipendiat)
Mari Rysst, Høyskolen i Innlandet/Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Ingun Grimstad Klepp, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Ingrid Haugsrud, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Silje Skuland, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Henry Mainsah, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Christer Hyggen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektarbeider)
Mette Løvgren, Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektarbeider)
Asher Ben-Arieh, Hebrew University of Jerusalem (prosjektarbeider)
Sabine Andersson, Goethe University Frankfurt (prosjektarbeider)

Se presentasjon i pdf her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *