BELONG: Tilhørighet blant minoritets- og majoritetsbarn i lavinntektsfamilier (SIFO)

MULIG TEMA FOR OPPGAVE:
Barnerommets betydning for barns tilhørighet.


FORELIGGENDE DATA/ EVT. MULIGHET FOR INNSAMLING AV EGNE DATA:
Masteroppgaven vil bygge på data samlet inn i kvalitative intervjuer og observasjoner foretatt i barns eget hjem. Datainnsamlingen vil foretas i samarbeid med prosjektdeltakere.

MÅL/PROBLEMSTILLINGER:
Målet er å forstå hvordan materielle omgivelser påvirker barns tilhørighet til andre mennesker, steder og aktiviteter.
Spørsmålene er: Hvordan kan barnerom bidra til å fremme og hemme barns tilhørighet til jevnaldrende og stedet de bor?

Samfunnsmessig relevans og betydning(impact)
Resultatene blir en del av Belong prosjektet som retter seg mot politikerne og forskere og vil blant annet bidra til å validere SIFOs referansebudsjett.


Les mer om Belong-prosjektet her:
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/belong
https://www.oslomet.no/en/research/research-projects/belong

Hvis du skriver masteroppgave for oss vil du få innblikk i hvordan forskningsprosjekter gjennomføres i praksis og i SIFOs øvrige arbeid.

PROSJEKTGRUPPE OG TILHOLDSSTED
Anita Borch, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, er prosjektleder. Om du er interessert i å bli med i vårt team er det henne du skal kontakte 😊. Anitas epost er anitab@oslomet.no. SIFO holder til Stensberggt. 26, 7 etasje og har et trivelig arbeidsmiljø med bred kunnskap og mange erfarne forskere.

Andre i prosjektet er:
Clara Julia Reich, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (stipendiat)
Mari Rysst, Høyskolen i Innlandet/Forbruksforskningsinstituttet SIFO,(prosjektarbeider)
Ingun Grimstad Klepp, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Ingrid Haugsrud, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Silje Skuland, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Henry Mainsah, Forbruksforskningsinstituttet SIFO (prosjektarbeider)
Christer Hyggen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektarbeider)
Mette Løvgren, Velferdsforskningsinstituttet NOVA (prosjektarbeider)
Asher Ben-Arieh, Hebrew University of Jerusalem (prosjektarbeider)
Sabine Andersson, Goethe University Frankfurt (prosjektarbeider)

Se presentasjon i pdf her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *