Stabilitet i fosterhjem (Bufetat / OsloMet)

Prosjektet er et pågående utviklingsarbeid i Barne-, ungdoms og familieetaten i region Øst. De legger der om måten man jobber med fosterhjem på, og har utviklet matchingstrategier og fosterhjemsprofilering som er svært nytt i Norge.

Mulige problemstillinger
Finner man riktige fosterhjem?
Er metoden for matching i tråd med barnets rettigheter?
Hvordan forstås stabilitet i ny fosterhjemstjeneste kontra tidligere?
Hvordan ledes og organiseres fosterhjemsarbeid kommunalt i ny fosterhjemspraksis kontra gammel?
Er det høyere grad av stabilitet i fosterhjemsplasseringer nå enn tidligere?

Det foreligger mye administrative data, dokumentadata og det vil bistås i rekruttering av intervjusubjekter evt. også observasjon.

Prosjektet er aktuelt for både barnevern og sosialt arbeid.

Kontaktpersoner: Asgeir Falch-Eriksen asgeirer@oslomet.no ; Roy Frode Skavhaug: roy.frode.skavhaug@bufetat.no

Last ned en presentasjon i pdf her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *