Kunnskap for sosialt medborgerskap (OsloMet)

Dette prosjektet har fått inn nok søkere og det er derfor ikke lenger mulig å søke.

Prosjektet undersøker hvordan sosionomer som jobber i ulike deler av velferdssamfunnet bruker kunnskap om politikk, demokrati og forvaltning i deres arbeid med å ivareta brukernes sosiale medborgerskap.

Mulige tema og problemstillinger for masteroppgave:

– Hvordan bidrar sosionomer inn i tverrfaglige «kunnskapsfellesskaper»?

– Hvordan jobber sosionomer med å løfte opp problemstillinger som gjelder brukerne, slik at man kan lage endringer i praksis, organiseringen av tjenester eller i sosialpolitikken på feltet?

– Hvordan bidrar sosionomer til å gjøre velferdsstatens tjenester innen omsorg, helse og utdanning «sosialt bæredyktige»?

– Er det forskjell mellom arbeidsområder (f.eks. mellom sosialt arbeid innen helsevesenet og sosialt arbeid skolen) for hvor stor rolle kunnskap om politikk, demokrati og forvaltning spiller i arbeidet som sosionom?

Tilgjengelige dataressurser: Sosionomer tilsatt innen sykehus, kriminalomsorgen, rus- og psykiatri, krisesenter, skoler, barnevern, asylmottak og frivillige organisasjoner blir intervjuet (2021-2022). 25-30 transkriberte intervjuer vil foreligge våren 2022.

Hvem er prosjektet aktuelt for?: Sosialt arbeid.

Antall studenter som kan delta: 4.

Prosjektgruppen: Ivan Harsløf ivaha@oslomet.no (samfunnsfag, sosiologi), Dag Jenssen dagjen@oslomet.no (idéhistorie), Simon Innvær (statsvitenskap), Wenche Bekken webe@oslomet.no (sosialantropologi).

Se presentasjonen i pdf format her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *