Afrikanske barn i norske familier

Det er godt kjent at minoritetsfamilier frykter kontakt med barnevernet. Samtidig er det få afrikanske familier som ønsker å være fosterhjem. Afrikanske minoritetsbarn havner derfor primært i norske hjem. Dette prosjektet undersøker inter-generasjonelle og integreringsmessige forhold i kjølvannet av at barn isoleres fra sine biologiske foreldre og minoritetsmiljø. Hvordan påvirker dette barnets forhold til sine foreldres kultur? Hvordan påvirker dette barnets forhold til egen identitet og forhold til det norske? Hvordan påvirker dette hvordan familiene evner å integrere seg i det norske samfunn?

Vi gjennomfører intervjuer med fosterhjemsbarn, biologiske foreldre og fosterforeldre, og i støtte til dette flerperspektivmaterialet ønsker vi en masterstudent som kan gjennomføre intervjuer med ansatte i barnevernet rundt barns rett til egen kultur og identitet. Hvordan arbeider barnevernet med å opprettholde barns rett til kulturell tilhørighet? Hvordan arbeider barnevernet for å forberede norske fosterforeldre for å ta imot afrikanske barn i sine hjem? Hvordan problematiseres begrepet ‘kultur’ i barnevernets arbeid mot afrikanske/minoritetsfamilier?

Søknader på ca. 1 side ønskes velkommen. Disse søknadene sendes kontaktperson (se under) gjerne så fort som mulig etter Mastertorget er avviklet, og senest innen 15. mars. De(n) søknaden(e) som innvilges, vil få tilbakemeldinger slik at en videreutviklet prosjektskisse/arbeidskrav til Avsparkseminaret kan utarbeides.


Antall masterstudenter som kan rekrutteres til prosjektet: 1-2 studenter. Veiledning vil foregå individuelt og sammen med prosjektgruppen.

Prosjektgruppe: Kjetil Wathne, John David Kisuule, Ugaaso Barre

Kontaktperson: kjetwa@oslomet.no

Last ned presentasjon som pdf her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *