Helhetlig oppfølging i Bydel Sagene: Et følgeforskingsprosjekt

Sagene er en bydel med utfordringer knyttet til svært høyt skolefrafall fra videregående skole. NAV Sagene gjennomfører et større organisasjons- og tjenesteutviklingsprosjekt for å oppnå bedre tilpasset og målrettet oppfølging av bydelens mest levekårsutsatte familier. Denne målrettede oppfølgingen skal bidra til å redusere sosialbudsjettet og samtidig halvere frafallsraten. NAV Sagene organiserer seg nå etter denne målsettingen. Forskningsgruppen er invitert med av enhetsleder for å følge dette utviklingsprosjektet, for å kartlegge implementeringen av nye arbeidsformer, hvordan de ansatte tar disse i bruk og i ytterste konsekvens kommer brukerne til gode i form av styrkede familier og lavere skolefrafall. Brukerperspektivet er sentralt.

Til å understøtte den bredere tematiske tilnærmingen og datainnsamlingen, ønsker prosjektet å sysselsette masterstudenter i ulike aspekter knyttet til sosialt arbeid i NAV, oppfølging av ungdom, og innen familiearbeid:

  1. Følge opp bydelens «Ungdomsteam» og ungdom som har fått jobb som resultat av deltakelse og støtte fra dette teamet
  2. Følge opp bydelens nyoppstartede «Familietelefon», organisasjonsmessig (hvilke saker det generer inn i NAV og ut til samarbeidspartnere).
  3. Familieteamet i bydelen, hvordan arbeider de med hjemmebesøksaker og hvordan ivaretas det familiefaglige fokuset?
    Andre problemstillinger knyttet opp mot prosjektets tilnærming kan også vurderes.

Søknader på ca. 1 side ønskes velkommen. Disse søknadene sendes kontaktperson (se under) gjerne så fort som mulig etter Mastertorget er avviklet, og senest innen 15. mars. De søknadene som innvilges, vil få tilbakemeldinger slik at en videreutviklet prosjektskisse/arbeidskrav til Avsparkseminaret kan utarbeides.


Antall masterstudenter som kan rekrutteres til prosjektet: Maks 3 studenter. Veiledning vil foregå individuelt og i grupper og studenter vil kunne ta del i prosjektgruppens samarbeid.

Prosjektgruppe: Kjetil Wathne, Ragnhild Hansen, Sidsel Natland

Kontaktpersoner
Prosjektleder Kjetil Wathne: kjetwa@oslomet.no
Sidsel Natland: sidsna@oslomet.no

Last ned presentasjon som pdf her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *