Arbeidsinkludering for personer som selger/har solgt seksuelle tjenester i Oslo

Samarbeidsprosjekt mellom Kirkens bymisjon, Nadheim og UNIKUM, arbeidsinkluderingsbedrift

Supported Employment (SE) er en anerkjent metodikk for arbeidsinkludering som Unikum har lang erfaring med.  SE er en metodikk hvor deltakerne går igjennom 5 faser som skal lede til varig arbeid. Nadheim og Unikum ønsker å ta i bruk metodikken med tilpasninger rettet mot målgruppen ved Nadheim sine behov for å skape varig tilknytning til arbeidslivet.  

Oppstart er 1. mai/ 15. august 2022 med varighet til 30. april 2023. Ønsket er at det skal være mellom 10-12 deltakere i prosjektet.

Nadheim og Unikum ønsker å evaluere hvordan metodikken brukes i prosjektet og vil gjennomføre en underveisevaluering som er aktuelt for en masterstudent. Det vil si, evaluere noen av fasene i metodikken ut ifra hvor langt det er kommet.

Aktuell problemstilling er: Hva er erfaringene med bruk av SE- metodikk og hvilke tilpasninger er det blitt gjort overfor den aktuelle målgruppa?

Metode: å intervjue 5 jobbveiledere i prosjektet. Det kan også bli aktuelt å intervjue deltagere (etter samtykke) og arbeidsgivere.

Det vil trolig bli tilgang til avidentifisert data om «time-lines og aktiviteter» av de ulike deltagere.

Antall masterstudenter: 1

For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Laura Treacy: 92025977 / Laura.Treacy@bymisjon.no

eller fagansvarlig SE Ane Marte Stemland: 45638545 / ane-marte@unikum.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *