Seks prosjekter i Frelsesarmeens barne- og familievern (Frelsesarmeen)  

Generelt om prosjektene

Frelsesarmeen ønsker å legge som premiss at masterprosjektet ender opp i en kort rapport, eventuelt veileder, med faglige anbefalinger knyttet til det aktuelle tema/problemstilling som blir presentert for Frelsesarmeens barne- og familievern, med tanke på å kunne videreføre anbefalinger i praktisk faglig utviklingsarbeid.

Frelsesarmeens barne- og familievern har ikke kapasitet til å si ja til samtlige prosjekt.

Vi forbeholder oss retten til å velge det tema/den problemstilling vi tror mest på og som har mest praktisk nytteverdi for vår virksomhet. Vi er også åpne for at det kan være andre temaer/problemstillinger fra studenter som kan være interessante og ha nedslagsfelt i vår virksomhet.

For spørsmål: kontakt Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 1: Utøvelsen av omsorgsansvaret i Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon. Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hvordan utøves omsorgsansvaret? Hvordan sikrer man at ansatte utøver omsorgsansvaret mest mulig likt? Hvilken forståelse har ansatte av grensesnittet for omsorgsansvaret?

Datainnsamling / informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller. Skriftlig dokumentasjon i form av handlingsplaner, rapporter etc.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 2: Trygghet og sikkerhet i våre barnevernsinstitusjoner

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene.

Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon.

Forslag til problemstilling

Hvordan jobber avdelingen med trygghet og sikkerhet for barn og ansatte? Hvordan har opplæringstiltak for ansatte i trygghet og sikkerhet fungert? Hvordan jobber man forebyggende for å sikre at barn og ansatte ikke blir utsatt for vold og trusler

Datainnsamling / informanter

Analyse av de skriftlige kartleggingsverktøyene og bruken av disse.

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også evt benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 3: Rollen som miljøterapaut

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon. Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hva innebærer rollen som miljøterapeut/miljøarbeider på våre barneverninstitusjoner? Hvordan opplever miljøarbeidere/miljøterapeuter mestring i jobben? Hva er de viktigste kvalitetene en miljøarbeider/miljøterapeut har? Hva er viktig å vektlegge i rekrutteringen av miljøterapeuter på en barneverninstitusjon?

Datainnsamling / informanter

Intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Det kan også evt benyttes spørreundersøkelser blant ansatte og/eller barn og samarbeidspartnere.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 4: Vold og trusler i våre barneverninstitusjoner

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon.

Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hvordan forebygges vold og trusler om vold? Hvordan sikres god nok oppfølging etter vold og trusler om vold? Hvilke faktorer i arbeidsmiljøet er viktigst med tanke på håndtering av vold og trusler?   

Datainnsamling / informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Prosjekt 5: Miljøterapi på våre institusjoner

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon. Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hvordan utøves miljøterapi på våre barneverninstitusjoner? Hvordan definerer ansatte godt, miljøterapeutisk arbeid på våre barneverninstitusjoner? Hvordan vurderer ansatte sin kunnskap om og sine ferdigheter i miljøterapi? Hvordan sikres opplæring og veiledning av ansatte i miljøterapi?

Datainnsamling / informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller. Skriftlig dokumentasjon i form av handlingsplaner, rapporter etc.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Etiske dilemmaer og håndteringen av disse i virksomheten

Om prosjektet

Frelsesarmeens barne- og familievern driver 16 institusjonsavdelinger i enhet øst, sør, vest og midt, samt forsterket fosterhjem og forebyggende tjenester. Vi er godkjent for plasseringer etter omsorgsparagrafene. Vi har et kunnskapsgrunnlag hvor vi legger til grunn at vi blant annet arbeider i tråd med en traumesensitiv tilnærming. Vi har en målgruppe som har med seg mange traumer, har sterke uttrykk og trenger omsorg og behandling, ofte i kombinasjon. Vi ønsker å se på ansattes forståelse av omsorgsansvaret og hvordan avdelingen gir barna omsorg og utviklingsstøtte innenfor de juridiske rammene i lovverket.

Forslag til problemstilling

Hvilke etiske dilemmaer står ansatte i? Hvordan håndterer den enkelte ansatte dilemmaer som han/hun står i? Hvilke arenaer finnes for å reflektere over etiske dilemmaer? Hvordan kan etisk refleksjon og modeller gå sammen og gjennomføres i større grad i virksomheten?

Datainnsamling / informanter

Spørreundersøkelser og/eller intervju eller gruppeintervju med ansatte og ledere i våre barneverninstitusjoner. Tilsynsrapporter og tvangsprotokoller. Skriftlig dokumentasjon i form av handlingsplaner, rapporter etc.

Aktuelt for

Studenter ved Sosialt arbeid, Barnevern

Maks. 2 studenter

Om oss

Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet som har et mangfold av tiltak.  http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/barne-_og_familievern/

Kontaktperson

Sissel Sæther – Faglig leder, opplæring og utvikling – sissel.saether@frelsesarmeen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *