Publications

Hellevik, T., Herlofson, K., & Pedersen, A. W. (2023). Hvordan måle tidspunkt for yrkesavgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater. Søkelys på arbeidslivet, 40(1), 1–16. https://doi.org/10.18261/spa.40.1.3

Herlofson, K., & Veenstra, M. (2023). Livløpsoverganger i eldre år. Betydningen av kjønn og sosioøkonomisk status. Tidsskrift for velferdsforskning, 26(1), 1–15. https://doi.org/10.18261/tfv.26.1.4

Veenstra, M., Løset, G. K., & Daatland, S. O. (2021). Socioeconomic Inequalities in Mortality After Age 67: The Contribution of Psychological Factors. Front. Psychol. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.717959