Å være likeperson for pårørende til personer som lider av demens i Norge: gjensidige fordeler og utfordringer

Skrevet av Liv Halvorsrud

Å være likeperson for pårørende til personer som lider av demens er belyst i denne studien som er gjort i et samarbeid med Nasjonalforeningen for Folkehelsen og OsloMet.

Denne kvalitative studien undersøkte hvilke erfaringene til likepersoner for pårørende til personer som lider av demens i Norge. Fire fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med frivillige likepersoner (n = 40), som alle selv hadde vært pårørende. Likepersonene var alle knyttet til et nettverk i Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Et overordnet funn var å bidra til at pårørende klarte å finne gode løsninger på det å være pårørende og å ta tid til egen fritid. Andre funn var at informantene bidro til å støtte pårørende i utfordringene i møte med hva helsevesenet kunne tilby og hva de som pårørende hadde behov. Informantene erfarte at det var vesentlig i møte med pårørende at de selv hadde unik erfaring og kunnskap fra selv å ha vært pårørende til personer med lignende utfordringer. Informantene vektla også viktigheten av å sette grenser for egen tilgjengelighet som likepersoner, samtidig som de erfarte at det var viktig å formidle til pårørende at de måtte sette grener for seg selv i sin pårørende rolle. Funnene viste at frivillig arbeid er verdifullt for både likepersonene og også for pårørende. Likepersoner tilbyr støttende forhold til pårørende basert på sine erfaring ved å bidra til et bedre liv i hverdagen for den pårørende. Å kunne bidra og få respons på eget bidrag antas å være av betydning til å motvirke utbrenthet for likepersonene. Hvordan man rekrutterer, støtter likepersoner og integrerer dem som en ressurs i helsevesenet, vil være av stor interesse å utforske videre.

Halvorsrud, L., Bye, A., Brekke, L., A,, & Bergland, A. (2020). Being a trained volunteer Peer Supporter for carers of people living with dementia in Norway: Reciprocal benefits and challenges. Health & Social Care in the Community, Open Acess.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *