Bokpresentasjon om regionalt mangfold i Ukraina

OsloMet – Storbyuniversitetet, ved Senter for mangfoldsstudier (DISCO), i samarbeid med By- og regionforskningsinstituttet NIBR, ønsker velkommen til mangfoldsfrokost med bokpresentasjon:

Håndtering av regionalt og etnisk mangfold i Ukraina

Fyrhuset, OsloMet (Pilestredet 52, 0167 Oslo)

9. november 2021 kl. 08:30 – 10:00

Ukraina er preget av regionale, etniske, sosio-økonomiske og geopolitiske skillelinjer. Dette skaper grobunn for spenninger mellom ulike grupper av befolkningen. Gjennom det treårige ARDU-prosjektet finansiert av Forskningsrådet har forskere fra OsloMet, sammen med ukrainske og tyske forskere, studert hvordan pågående reformprosesser påvirker forholdene mellom befolkningsgruppene i Ukraina. Studien har et særlig fokus på grenseområder i øst og vest, der det etniske mangfoldet er størst.


I forbindelse med lanseringen vil tre av bokas forfattere: Aadne Aasland, Jørn Holm-Hansen og Marthe Handå Myhre, alle fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR, presentere noen av bokas hovedfunn. Hvorfor har ikke Ukraina valgt en føderal struktur, noe som er vanlig i mange andre land med tilsvarende regionale skillelinjer? Skaper pågående språk- og utdanningsreformer splid mellom de ulike etniske gruppene i ukrainske grenseområder? Og hvordan vurderer ulike befolkningsgrupper selv reformprosessene og ukrainsk etnisitetspolitikk?

Arrangementet er det første i en serie mangfoldsfrokoster som vil bli arrangert av DISCO framover. Torkel Brekke, som leder DISCO, vil innledningsvis presentere senteret.

Det blir servert enkel frokost kl. 08:30, presentasjonen starter kl. 08:45.