Hvordan foregår UngRob2024?

Robusthet og trivsel hos ungdommer er en elevundersøkelse som kartlegger hvilke sosiale og psykologiske beskyttelsesfaktorer bidrar til robusthet og trivsel for ungdommer med foreldre fra ulike land.

Slik fungerer undersøkelsen:

  1. Klassen din skal gjennomføre undersøkelsen i skoletiden på pc, nettbrett eller mobil.
  2. Det tar ca. 30 minutter, men det settes av tid før undersøkelsen for at dere skal se en video og kunne stille spørsmål.
  3. Du får en lenke til undersøkelsen.
  4. Deretter skal du trykke av på om du ønsker å delta (samtykke).
  5. Du trenger ikke delta, men du må sitte i klasserommet og får andre oppgaver å gjøre.
  6. Svar ærlig på spørsmålene. Husk, det er ingen gale svar.
  7. Rekk opp hånden og be om hjelp hvis det er noe du ikke forstår. Ingen trenger å se skjermen din hvis du ikke vil det.
  8. Det er ingen som trenger å vite om du deltok eller ikke.
  9. Vi tror du og andre setter pris på at ingen kikker på hverandres svar.
  10. Hvis du ønsker å trekke deg fra undersøkelsen, kan du si ifra til læreren din eller ta kontakt med oss forskere.

Video om samtykke til elever

https://vimeo.com/manage/videos/865361155