UngRob2024-undersøkelsen

Robusthet og trivsel hos ungdommer er en elevundersøkelse som kartlegger hvilke sosiale, psykologiske og biologiske beskyttelsesfaktorer bidrar til robusthet og trivsel for ungdommer med foreldre fra ulike land. Formålet er å identifisere ressurser og muligheter som kan forebygge negative konsekvenser av sosial ulikhet for barn, unge, deres familier og samfunnet.

Om UngRob2024-undersøkelsen

Barn med innvandrerbakgrunn vokser oftere opp i lavinntektsfamilier i Norge. De rapporterer om flere psykiske helseproblemer og opplever i større grad å bli ekskludert fra samfunnet.

Det er imidlertid store forskjeller i psykisk helse blant ungdommer fra ulike etniske grupper og innenfor enkelte etniske grupper. Barn fra noen etniske grupper scorer lavere på trivselsindikatorer enn for eksempel etnisk norske ungdommer, mens barn fra noen etniske grupper også scorer høyere.

Det er et stort behov for kunnskap om hvilke sosiale, psykologiske og biologiske prosessene som bidrar til robusthet og trivsel hos unge med innvandrerbakgrunn.

Ungdom med innvandrerbakgrunn har ofte økt risiko for problemer og uhelse. I denne studien ønsker vi å finne ut hvorfor mange ungdommer klarer seg bra TIL TROSS for eventuelle livsutfordringer de møter.

Datainnsamlingen våren 2024

Våren 2024 inviterer OsloMet VG1-elever fra 20 videregående skoler i to fylker til å delta i en spørreundersøkelse.

Alle skolenes Vg1 elever inviteres til å fylle ut et digitalt spørreskjema i løpet av én skoletime på et tidspunkt som passer for klassen/skolen. Spørreskjemaet består av ulike anerkjente måleinstrumenter som er blitt oversatt til norsk, og det tar ca. 30 minutter.

Skoler ble valgt ut basert på etnisk variasjon i bydelen/byen, utdanningsprogram, antall elever, og beliggenhet. Utvalgte skoler har blitt tilsendt et brev med informasjon om studie i tillegg til en epost med nærmere informasjon.

Hvorfor delta?

 • Dere bidrar til kunnskap om hvordan og hvorfor uliketer i mental helse og robusthet blant ungdom oppstår og utvikler seg.
 • Resultatene presenteres på lokale møter med mulighet for å få innsikt i skolens resultater.
 • Resultater fra prosjektet vil bli publisert i rapporter og vitenskapelige artikler. Publikasjonene vil bli lenket til her. Enkelte hovedresultater vil også bli lagt ut på denne hjemmesiden.
 • Det vil ikke være noen risiko eller store ulemper ved å delta annet enn tiden det tar å fylle ut spørreskjemaet.
 • Skolen får et gratis foredrag for lærere om hvordan man kan fremme mental helse og robusthet hos unge.

Hva betyr det å være deltager?

Hvis du velger å være med skal du svare på spørsmål på et digitalt skjema på skolen i skoletiden. Dette vil ta max. en skoletime. Det er frivillig å delta, men vi setter stor pris på om så mange som mulig vil være med å svare ærlig på spørsmålene. Husk, det er ingen gale svar.

Den enkelte deltager kan ikke gjenkjennes, og verken lærere, foreldre, venner, helsesykepleier, eller andre myndighetspersoner får tilgang til svarene som er gitt. 

Hva slags spørsmål vil du få?

Vi er interessert i å vite hvordan du har det med venner og familie, hvordan du har det på skolen og fritiden og om du har opplevd noe vanskelig på grunn av din families bakgrunn.

 • Hvordan du føler deg og hvordan du synes helsen din er
 • Hvordan du har det med foreldre, familie og venner
 • Hvordan det går på skolen sosialt og faglig
 • Fritidsaktiviteter
 • Identitet
 • Språk, kultur og verdier
 • Diskriminering og hvordan du føler deg behandlet av andre mennesker

Om prosjektet

 • delprosjekt av Disparity in Wellbeing.
 • finansiert av OsloMet.
 • godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).
 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen.
 • Forventet sluttdato for prosjektet er 31.03.2026
 • Vi planlegger å gjennomføre en oppfølgingsstudie med samme deltagere høsten 2024.
Utdrag fra 
sannheten om små bydeler

lærerne sier det
politikerne sier det
viktig å få fram
positive sider ved mangfold
se vi har en revy
se vi kan svømme
se vi kaprer toppstudier
se vi gråter av Titanic
se vi har jobb og pensko
se da
vi er helt like
men nei
jeg nekter
å gjøre meg relaterbar
jeg er lat
jeg skulker mattetimene
jeg har ADHD og utslett på hendene
jeg tagger på doveggene og sovner i timen

- Sarah Zahid
fra diktsamlingen 
Bjørnholt vgs

Prosjektgruppe

Yonne Tangelder

Stipendiat

Yonne Tangelder – OsloMet

Ta gjerne kontakt med meg på yonne@oslomet.no dersom din skole er interessert i å bli med!

Dawit Shawel Abebe

Professor

Jennifer Drummond Johansen

Førsteamanuensis