Avslutte

A. Lever emnerapport og avslutt emnet Skriv emnerapport og lagre den på K:-området under følgende sti: hf  –  KS -rapportering – (velg ditt institutt) – velg mappen emnerapporter – sorter under riktig studieprogram/kull/emne Emnerapporten skrives under av studenttillitsvalgte som dokumentasjon på at studentene har mottatt, lest og forstått informasjon om resultatet av emneevalueringene. Om studentene finner emnerapporten mangelfull i forhold […]

A. Lever emnerapport og avslutt emnet

kvalitetssikringSkriv emnerapport og lagre den på K:-området under følgende sti: hf  –  KS -rapportering – (velg ditt institutt) – velg mappen emnerapporter – sorter under riktig studieprogram/kull/emne

  • Emnerapporten skrives under av studenttillitsvalgte som dokumentasjon på at studentene har mottatt, lest og forstått informasjon om resultatet av emneevalueringene.
  • Om studentene finner emnerapporten mangelfull i forhold til tilbakemeldingen de ga, skal de ha muligheten til å kommentere dette i et eget felt i rapporten.
  • Emnerapporten skal gå i kopi til studentråd/fagutvalg eller tilsvarende.
  • Lever emnerapporten digitalt til studieleder/programansvarlig.

pedagogiskFølg opp resultater av evalueringene på hensiktsmessig måte.

dokumenterTilby evt studentene bekreftelse på at de har deltatt i referansegruppe hvis dette har vært gjennomført i emnet.

B. Forbered neste gjennomføring

kvalitetssikringDrøft siste års evaluering av emnet (emneevaluering, tilsynssensor, evt ekstern evaluering etc) med ditt team og bring med deg disse erfaringene inn i planlegging av neste emnegjennomføring. Gjennomføringen designes med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og gjerne ut fra en ‘construct – alignment’ tenkning (baklengs planlegging).

pedagogisk

Ved behov for revisjon av emnet, kontakt programansvarlig.

pedagogiskBruk studentaktive læringsformer  –  gjerne med bruk av IKT i ulike former.

pedagogiskKan emnet gjennomføres på engelsk for å ta inn studenter fra internasjonale samarbeidsinstitusjoner?

C. Sjekk tilsynssensors rolle for ditt emne

kvalitetssikringAvklar med programansvarlig/studieleder hvilken rolle tilsynssensor har for ditt emne (når skal tilsynssensor vurdere ditt emne, hva blir vurdert, hvilke tilbakemeldinger foreligger eventuelt allerede fra tilsynssensor som berører ditt emne).

GÅ TIL «PLANLEGGE»