Kvalitetssikring av pensumlistene

Prosedyre for litteraturlister/pensumlister for institutter på Fakultet for helsefag Formål og omfang Formålet med prosedyren er å publisere korrekte og kvalitetssikrede pensumlister. Biblioteket kvalitetssikrer litteraturlister/pensumlister før de legges ut på høgskolens publiseringssystem for nett. Dette gjøres for å sikre at litteraturen er oppdatert med hensyn til siste utgave, at titlene fortsatt er i salg og […]

Prosedyre for litteraturlister/pensumlister for institutter på Fakultet for helsefag

Formål og omfang
Formålet med prosedyren er å publisere korrekte og kvalitetssikrede pensumlister.

Biblioteket kvalitetssikrer litteraturlister/pensumlister før de legges ut på høgskolens publiseringssystem for nett. Dette gjøres for å sikre at litteraturen er oppdatert med hensyn til siste utgave, at titlene fortsatt er i salg og at referansene er riktig i forhold til APA-stil.

Ansvar og myndighet
Biblioteket har hovedansvaret for at prosedyren blir gjennomført. Hvert institutt sørger for at ansvaret for pensumlister er tildelt enten instituttleder eller den som har fått delegert oppgaven fra instituttleder f.eks studieleder, programkoordinator, års koordinator, emneansvarlig. Instituttene velger selv organisering, men instituttleder er ansvarlig for å fordele ansvaret. Kontaktbibliotekarene har ansvaret for litteraturlister innen sitt fagområde. Kontaktbibliotekarene kan eventuelt delegere arbeidet til andre bibliotekarer.

Frister
Listene skal sendes biblioteket innen 15. april for høstsemesteret, og 15. oktober for vårsemesteret hvert år. Frist for å nett publisere kvalitetssikrede pensumlister for bibliotek er 1. juli for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. 

Kontakt
Pensumlistene sendes kontaktbibliotekarene/seksjonssjefene i bibliotekene, som sørger for fordeling av pensumlister til aktuelle kontaktbibliotekarer.

Handlinger

 • Biblioteket er ansvarlig for å sende ut en påminning og mal til  instituttene om prosedyrer og frister (se emnebloggen)
 • Instituttleder/studieleder er ansvarlig for at pensumlister utarbeides av emneansvarlig innen fristen.
 • Emneansvarlig sender inn pensumlister på mal til bibliotek innen 15. april for høstsemesteret og 15. oktober for vårsemesteret.
 • Det er emneansvarliges ansvar å sjekke at opplysninger om emnekode og emnenavn er korrekt og at de andre opplysningene om emnet er oppdaterte.
 • Kontaktbibliotekaren kvalitetssikrer pensumlistene.
 • Listen blir gjennomgått mot biblioteksystemet.
 • Referansene blir satt opp i samsvar med APA-stil
 • Der HiOA har tilgang til fulltekstartikler og e-bøker, vil det bli lenket opp til fullteksten. Da er det ikke behov for å legge disse referansene i kompendium.
 • Tekstutdrag fra bøker som legges i kompendium skal registreres og rettighetsklareres i BOLK.
 • Kontaktbibliotekar sender tilbake liste til emneansvarlige ved instituttet/studieprogrammet
 • Kontaktbibliotekar gjør emneansvarlig oppmerksom på nye utgaver og titler som ikke lenger er i handelen, og blir tipset om nye titler innen området.
 • Emneansvarlig gir endelig tilbakemelding til bibliotek om godkjent pensumliste for publisering innen rimelig tid.
 • Kontaktbibliotekar er ansvarlig for å purre instituttene ved emneansvarlig hvis tilbakemelding på pensumlister uteblir.
 • Endelige pensumlister publiseres så raskt som mulig og innen henholdsvis 1. juli og 1. desember.
 • Biblioteket sørger for innkjøp av evt. nye utgaver av pensumbøker i 3 eksemplarer

Begreper

APA-stil link: http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen

Om BOLK: https://www.hioa.no/For-tilsatte/Rutinebeskrivelser/Rutiner-ved-registrering-av-kompendier-i-Bolk