Hva betyr de ulike ikoner?

Innholdet i bloggen er kategorisert med ikoner, for å øke lesbarhet og gjenkjennelighet. Skulle de ikke være umiddelbart forståelig, så følger forklaring her:  Kvalitetssikring Frist  Pedagogisk  Informasjon Dokumenter som må leses eller utarbeides Ressursbruk/bemanning          

Innholdet i bloggen er kategorisert med ikoner, for å øke lesbarhet og gjenkjennelighet. Skulle de ikke være umiddelbart forståelig, så følger forklaring her:

kvalitetssikring Kvalitetssikring

Fristfrister

pedagogisk Pedagogisk

informasjon Informasjon

Dokumenter som må leses eller utarbeidesdokumenter

bemanningRessursbruk/bemanning