Gjennomføre

A. Orienter studentene Før første forelesning: MERK: 1. års studenter har ikke tilgang til CANVAS før studiestart. Nettredaksjonen-hv@oslomet.no er  behjelpelig med å sende ut/publisere viktig informasjon før emnestart, blant annet første ukas undervisning.  Sjekk at pensum er lagt ut på universitetets nettsider. Listene for høstsemesteret skal være publisert innen 1. juli/1. desember. Tips til første forelesning: Gå […]

A. Orienter studentene

Før første forelesning:

dokumenterMERK: 1. års studenter har ikke tilgang til CANVAS før studiestart. Nettredaksjonen-hv@oslomet.no er  behjelpelig med å sende ut/publisere viktig informasjon før emnestart, blant annet første ukas undervisning.

frister Sjekk at pensum er lagt ut på universitetets nettsider. Listene for høstsemesteret skal være publisert innen 1. juli/1. desember.

Tips til første forelesning:

pedagogiskGå igjennom emneplanen med studentene, med særskilt fokus på å forklare/diskutere emnets læringsutbytter. Gå gjennom pensum, arbeidskrav og eksamen, samt emnets tilhørighet til studieprogrammet det inngår i.

pedagogiskInformer studentene om hva de kan forvente å få svar på fra deg og hvor du ønsker å kommunisere (epost, CANVAS). Sett gjerne opp faste tidspunkt hvor du er tilgjengelig på kontoret.

kvalitetssikringGå gjennom studentenes rolle og ansvar ved emneevalueringen

kvalitetssikringGå gjennom hvordan studentene melder avvik

B. Oppfølging av arbeidskrav

informasjonAntall forsøk og konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav fremkommer av programplan, og er juridisk bindende. Det er ditt ansvar at dette blir fulgt opp.

informasjonDe spesifikke arbeidskravene finner du i den enkelte emneplan. Dersom emnet har obligatorisk oppmøte som arbeidskrav, er det ditt ansvar å følge opp at fravær blir registrert. Dersom fraværet er så høyt at studenten nærmer seg «ikke godkjent» arbeidskrav, må du kontakte studieadministrasjonen for avklaring av videre oppfølging.

C. Endringer etter oppstart

informasjonVed endringer i tid/sted for forelesning må rombooker kontaktes. Rom som ikke benyttes skal avbestilles. Varsle studentene via CANVAS.

informasjonDet er ikke tillatt å fravike det som fremgår i emneplanen underveis i et emne. Ved ekstraordinære problemstillinger, ta kontakt med studieadministrasjonen.

D. Studentevaluering

kvalitetssikringGjennomfør studentevaluering i tråd med universitetets kvalitetssikringssystem. Gjennomfør evalueringen i god tid før undervisningsslutt.

kvalitetssikringSett deg inn i Retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning.

E. Kollegaveiledning/evaluering?

pedagogiskHva med å invitere en kollega til å overvære en av dine forelesninger, og få kollega-feedback?

F. Sikkerhet og skikkethet

informasjonHMS-kurs: I noen emner må studentene bestå HMS-kurs før de kan slippe til i laboratorier. HMS-ansvarlig ved enheten har ansvar for dette.

informasjonBrannalarm: Faglærer har ansvar for evakuering av undervisningsrommet.

informasjonHvis studenter opptrer truende , se sikresiden.no om trusler

informasjonEmneansvarlig og/eller faglærer skal foreta skikkethetsvurdering.

GÅ TIL «VURDERE«