Hva er Norsk nettverk for migrasjonsforskning (NNMF)?

Migrasjonsforskere er opptatt av spørsmål som: Hva er det som gjør at noen mennesker reiser ut og bosetter seg i andre land, mens andre ikke gjør det? Hva innebærer migrasjon for enkeltmennesker og familier, arbeidsliv, lokalsamfunn og stater i Europa og i andre deler av verden? Hvordan oppstår og videreføres forestillinger om fellesskap basert på etnisitet, kultur, religion eller nasjonalitet? Hva er integrering? Slike og andre spørsmål kan utforskes ut fra ulike fagområder og med ulike metoder, og svarene vi finner, kan ha stor betydning for politikkutforming og samfunnsplanlegging. NNMF er først og fremst et nettverk rettet mot våre medlemmer, for å konsolidere et nasjonalt fagmiljø på et viktig og voksende forskningsfelt. På våre nettsider kan du også finne informasjon om hvem som forsker på hvilke tema innenfor migrasjonsforskning i Norge.

 

Fra januar 2021 overtok Justyna Bell ved NOVA – OsloMet, ledervervet. Nettsiden driftes nå fra NOVA – OsloMet.