NNMF-arrangement

«NNMF Nettverkssamling 2021».

Etter to års opphold, kan vi endelig igjen arrangere NNMF-seminar.

Bli med 22. november 2021, OsloMet. Athene 1, Pilestredet 46. Klokka 8:30-17.30, inkl. bufe-middag.

Seminaret er en møteplass for migrasjonsforskere innen ulike fag der vi diskuterer temaer på tvers av migrasjonsforskningsfeltet og retter søkelys mot migrasjonsforskningens premisser og vilkår.

Det blir også mulig å delta digitalt på Zoom: https://oslomet.zoom.us/j/68990212227pwd=aGZpSkVZRmk2L09XVUVVSUFsR1RvZz09 

I år er tema for seminaret åpent. Vi ønsker å bruke seminaret til å stimulere til gode diskusjoner mellom kollegaer og fagvenner som jobber med ulike tema, etter et år der vi har fått pratet mindre sammen enn vanlig.

Påmelding her  (gjelder ikke de som skal delta digitalt) med frist 15 november.

Arrangementet er flerspråklig og kombinerer engelske og norske presentasjoner. Key-note og debatt blir på engelsk.

I tillegg til presentasjoner fra fagvenner er vi glade for å annonsere følgende program:

PROGRAM (oppdatert den 12. nov 2021)

8:30-9.00 kafe/te

9.00- 09.10 Velkommen og kort innledning; Justyna Bell (NOVA-OsloMet, leder av NNMF)

9.10- 9.55 key-note om migrasjon, tid og temporalitet; Christine Jacobsen (UiB)

10.00- 10.50 presentasjoner
     10.00-10.10 Ragnhild Elise Brinchmann Johansen (NKVTS)- Transnasjonal helserisiko og kulturelle endringer
     10.10-10.20 Zahra Abbasi (UiO IKOS)- Mental health conceptions among Afghan communities in Norway
     10.20-10.30 Dixie Brea (UiB)- Explanatory models of PTSD and depression among refugees in Norway. The case of Afghanistan.
     10.30.10.40 Anna Ratecka (UJ & UiO)- The intersection of migration and sex work in the context of Polish   migration to Norway
     10.40-10.50 Kamila Angelika Hynek (FHI) Early childhood low parental income and the risk of mental disorder in adolescence and early adulthood. A register study of migrants and non-migrants

10.50- 11.00: pause med kafe og te og noe små bite i

11.00-11.10. IMER junior presenterer seg

11.10-12.00 ´Akademisk speed-meeting´ *

12.00-13.00 lunsj

13.00-14.00 presentasjoner
     13:00-13:10 Erika Gubrium (Sosialfag, OsloMet)- Diversity in the city: Conceptualizing the role of time and place.
     13:10-13:20 Thea Rabe (Nord Universitet)- Helping the rejected. How do European citizens support young    Afghans who have had their asylum claim rejected in Norway.
     13:20-13:30 Monika Grønli Rosten og Monica Aarset (NOVA-OsloMet)- «Du representerer, mann!»                    Minoritetsnorske strategier for å håndtere stigma og betinget tilhørighet
     13:30-13:40 Meltem Yilmaz Sener (VID)- Return Migration and Perceived Discrimination
     13:40-13:50 Zubia Willmann-Robleda (VID)- Adjusting aspirations and motivations. Welfare worker’s strategies to “activate” newly arrived immigrants and assist them in entering the Norwegian labour market
     13:50-14:00 Bente Puntervold Bø (OsloMet)- Utviklingstendenser i den norske innvandrings- og asylpolitikken fra 2005-2021: Rettighetstap og svekket rettssikkerhet

14:05-15:05 debatt om akademisk frihet og migrasjonsforskerens rolle i et politisert forskningsfelt; Mette Andersson (UiO), Martin Bak Jørgensen (DEMOS- Aalborg universitet), Arnfinn Haagensen Midtbøen (UiO)
Debatten vil bli moderert av Marie Louise Seeberg (NOVA-OsloMet)

15:05-15:30 avslutning

16:00-17:30 middag (sted: P46, lounge i 3. etg)

* Siden vi ikke har sett hverandre på en stund, vil vi benytte anledningen til å snakke med hverandre om vår forskning, ideer, planer, osv. Vi organiserer deltakere i par, hver person vil ha 2min til å snakke, og så bytter vi til en annen person. All kan selvfølgelig fortsette samtalene gjennom lunsjen.
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med hverandre igjen.

***
Christine M. Jacobsen is a Professor of Social Anthropology and former leader of IMER-Bergen (International Migration and Ethnic Relations) and SKOK (Center for Women and Gender Research), at University of Bergen. Jacobsen has worked with Islam in a migration context, religious freedom and secularism, feminism and multiculturalism, transnational political activism, migration related to sex work, and welfare services for the undocumented migrants. In her current work, Jacobsen uses temporality as an analytical approach to analyze power relations and experiences in so-called ‘irregular migration’. Her latest book is Waiting and the Temporalities of Irregular Migration (Routledge, 2020, Open Access).

Mette Andersson is Professor of Sociology at the University of Oslo. She helped build the interdisciplinary IMER research network at the University of Bergen in the 1990s. Her books and articles focus on themes such as identity work, otherness, stigma, sports, racism, political engagement and research communication. Her book Kampen om vitenskapeligheten. Forskningskommunikasjon i et politisk betent felt (Universitetsforlaget, 2018) analyses communication experiences among social science researchers in the politically sensitive field of migration and integration.

Martin Bak Jørgensen is Professor in Processes of Migration at Democracy, Migration and Society Research group (DEMOS) at the Department for Culture and Learning, Aalborg University, Denmark. He works within the fields of sociology, political sociology and political science. He has published a book Politics of Dissent (Peter Lang, 2015) and Solidarity Without Borders: Gramscian perspectives on migration and civil society alliances (Pluto Press, 2016) and Solidarity and the ‘Refugee Crisis’ in Europe (Palgrave, 2019). Forthcoming books include The migration mobile: border dissidence, sociotechnical resistance and the construction of irregularized migrants (Rowman & Littlefield 2022).

Arnfinn H. Midtbøen is an Associate Professor in Sociology. His research centers on immigration, integration and ethnic inequality, including topics such as employment discrimination, citizenship, descendants of migrants in education and work, free speech in a diverse public sphere, and the history of migration research. In his research, Midtbøen combines a range of methods, including field and survey experiments, qualitative interviews, document analysis and traditional surveys.

 


Tidligere arrangement:

NNMF-ukonferansen «Nettverkssamling 2019»

OsloMet 4. november 2019. Athene 1, Pilestredet 46. Klokka 9.00-13.00, inkludert lunsj

Målet med ukonferansen er å gi medlemmene en møteplass for å diskutere migrasjonsforskningens premisser og vilkår, bygge nettverk, oppdatere hverandre om ny forskning på området, og fungere som en opplæringsarena for nye forskere.

PROGRAM

9.00-9.15          Velkommen og kort innledning til ukonferansen v/Marie Louise Seeberg, NOVA-OsloMet, leder NNMF

Første del: Noen glimt av bredden i norsk migrasjonsforskning. Eller mangfoldsforskning (?)

09.15-9.35        Matkunnskap som sosial kapital v/Laura Terragni og Sigrun Henjum, OsloMet

9.35-9.55          School segregation in Oslo/Barcelona and Milan v/ Roberta Cucca, BYREG/NMBU

9.55-10.15        Forbrukets betydning for integrering v/Anita Borch, SIFO-OsloMet

10.15-10.45      Spørsmål og diskusjon/questions and discussion

10.45-11.05      Pause med kaffe, te og noe å bite i

Andre del: Migrasjon, mangfold: hva forsker vi på?

11.05-11.35      Hvor går grensen for hva som skal defineres som migrasjonsforskning? v/Ragnhild Ihle, Høgskulen på Vestlandet

11.35-11.55      Er det mulig å måle mangfoldet i den norske befolkningen ved hjelp av statistikk? v/Minja Tea Dzamarija, SSB

11.55-12.25      Spørsmål og diskusjon om hva det egentlig er vi holder på med v/Eugene Guribye og Melina Røe.

12.25-13.15      Lunsj

 

Les mer om ukonferansen her!

Påmelding her

Frist for påmelding: 29. oktober 2019.

 

NNMF-arrangementet 2018:

2015 – et skille i norsk asylpolitikk?

(bilde: Colourbox)

Er det rimelig å hevde at «kriseåret» 2015 førte til et skille i norsk asylpolitikk og i hvordan spørsmål om migrasjon diskuteres og forstås? Dette spørsmålet danner utgangspunktet for årets NNMF-arrangement, som organiseres som et dialogmøte i samarbeid med det NFR-finansierte forskningsprosjektet IMEX.

Tid: 12. desember klokka 18-20
Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

Nettverket arrangerer hver høst et seminar for migrasjonsforskere i Norge. Temaet i år er norsk asyldebatt. Vi presenterer innlegg fra forskere og andre aktører på feltet med påfølgende diskusjon. Vi vil vi komme inn på politikkendringer, holdningsendringer, endringer i debattkultur og endringer i den store fortellingen om Norges forhold til personer som søker internasjonal beskyttelse her.

Programmet

Innlederne:

  • Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS
  • Nuray Yildrim Gullestad, styreleder for PEN Vestlandet
  • Jens Elmelund Kjeldsen, professor i informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
  • Helga Eggebø, forsker ved Nordlandsforskning

Møteledere er Susanne Bygnes og Marie Louise Seeberg. Susanne Bygnes (UiB) leder forskningsprosjektet IMEX som undersøker hvilke forestillinger og erfaringer vi står igjen med etter den såkalte flyktningkrisa. Marie Louise Seeberg (NOVA- OsloMet) er leder for Norsk nettverk for migrasjonsforskning, og har forsket på migrasjon og integrering fra ulike vinkler fra tidlig på 1990-tallet.

 

Meld deg på vår e-postliste
Har du meldt deg på vår epostliste, vil du også få oppdaterte nyheter om seminaret på mail. Kontakt mlsee@oslomet.no for å melde deg på vår epostliste.