NNMF-arrangement

NNMF-ukonferansen «Nettverkssamling 2019»

OsloMet 4. november 2019. Athene 1, Pilestredet 46. Klokka 9.00-13.00, inkludert lunsj

Målet med ukonferansen er å gi medlemmene en møteplass for å diskutere migrasjonsforskningens premisser og vilkår, bygge nettverk, oppdatere hverandre om ny forskning på området, og fungere som en opplæringsarena for nye forskere.

PROGRAM

9.00-9.15          Velkommen og kort innledning til ukonferansen v/Marie Louise Seeberg, NOVA-OsloMet, leder NNMF

Første del: Noen glimt av bredden i norsk migrasjonsforskning. Eller mangfoldsforskning (?)

09.15-9.35        Matkunnskap som sosial kapital v/Laura Terragni og Sigrun Henjum, OsloMet

9.35-9.55          School segregation in Oslo/Barcelona and Milan v/ Roberta Cucca, BYREG/NMBU

9.55-10.15        Forbrukets betydning for integrering v/Anita Borch, SIFO-OsloMet

10.15-10.45      Spørsmål og diskusjon/questions and discussion

10.45-11.05      Pause med kaffe, te og noe å bite i

Andre del: Migrasjon, mangfold: hva forsker vi på?

11.05-11.35      Hvor går grensen for hva som skal defineres som migrasjonsforskning? v/Ragnhild Ihle, Høgskulen på Vestlandet

11.35-11.55      Er det mulig å måle mangfoldet i den norske befolkningen ved hjelp av statistikk? v/Minja Tea Dzamarija, SSB

11.55-12.25      Spørsmål og diskusjon om hva det egentlig er vi holder på med v/Eugene Guribye og Melina Røe.

12.25-13.15      Lunsj

 

Les mer om ukonferansen her!

Påmelding her

Frist for påmelding: 29. oktober 2019.

————————————————————————————————————————————————

Tidligere arrangement:

NNMF-arrangementet 2018:

2015 – et skille i norsk asylpolitikk?

(bilde: Colourbox)

Er det rimelig å hevde at «kriseåret» 2015 førte til et skille i norsk asylpolitikk og i hvordan spørsmål om migrasjon diskuteres og forstås? Dette spørsmålet danner utgangspunktet for årets NNMF-arrangement, som organiseres som et dialogmøte i samarbeid med det NFR-finansierte forskningsprosjektet IMEX.

Tid: 12. desember klokka 18-20
Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

Nettverket arrangerer hver høst et seminar for migrasjonsforskere i Norge. Temaet i år er norsk asyldebatt. Vi presenterer innlegg fra forskere og andre aktører på feltet med påfølgende diskusjon. Vi vil vi komme inn på politikkendringer, holdningsendringer, endringer i debattkultur og endringer i den store fortellingen om Norges forhold til personer som søker internasjonal beskyttelse her.

Programmet

Innlederne:

  • Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS
  • Nuray Yildrim Gullestad, styreleder for PEN Vestlandet
  • Jens Elmelund Kjeldsen, professor i informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
  • Helga Eggebø, forsker ved Nordlandsforskning

Møteledere er Susanne Bygnes og Marie Louise Seeberg. Susanne Bygnes (UiB) leder forskningsprosjektet IMEX som undersøker hvilke forestillinger og erfaringer vi står igjen med etter den såkalte flyktningkrisa. Marie Louise Seeberg (NOVA- OsloMet) er leder for Norsk nettverk for migrasjonsforskning, og har forsket på migrasjon og integrering fra ulike vinkler fra tidlig på 1990-tallet.

 

Meld deg på vår e-postliste
Har du meldt deg på vår epostliste, vil du også få oppdaterte nyheter om seminaret på mail. Kontakt mlsee@oslomet.no for å melde deg på vår epostliste.