Fagmiljøer

Her er en liste over fagmiljøer i Norge som jobber med migrasjonsforskning. I lenkene under finner du mer informasjon om de enkelte fagmiljøene.

Det finnes mange mindre grupper og enkeltforskere som har mye kunnskap om migrasjon og integrering, denne oversikten kan dermed ikke gi en fullstendig oversikt. Se gjerne under fanen «Migrasjonsforskere i Norge» for å finne fram til enkeltforskere.

Hvert fagmiljø legger på sine egne nettsteder ut nyheter om blant annet forskningsprosjekter, publikasjoner, seminarer og konferanser om migrasjon.

CMI

Fafo

Høyskolen Kristiania

IMER Bergen

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

NAKMI

NIBR – OsloMet

NORCE Norwegian Research Centre

NOVA – OsloMet

NTNU Samfunnsforskning

PRIO

Statistisk Sentralbyrå