Om NNMF

Om oss

Norsk nettverk for migrasjonsforskning (NNMF) er et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter på feltet. Nettverket skal synliggjøre norsk forskning for alle interesserte, både nordiske og internasjonale forskere på migrasjonsfeltet, studenter, offentlig sektor, organisasjoner, næringsliv og andre som er interessert i forskning og kunnskapsutvikling på feltet migrasjon. Vår viktigste informasjonskanal er vår felles internettside.

Del av et nordisk samarbeid

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er tilknyttet Nordic Migration Research, som er en nordisk medlemsorganisasjon for forskere innen feltet. Samarbeidet med Nordic Migration Research skal blant annet omfatte tiltak som felles forskeropplæring, seminarer og konferansevirksomhet, og skal bidra til utveksling av forskere og studenter.

Norsk nettverk for migrasjonsforskning ble opprettet sammen med Nordic Migration Research på 14th Nordic Migration Research Conference i Bergen høsten 2007. I 2016 holdt Nordic Migration Research sin 18. konferanse, “Migration and Social Inequality: Global Perspectives – New Boundaries”, ved Universitetet i Oslo. Norsk nettverk for migrasjonsforskning deltok her aktivt i organisering og planlegging.

Det norske nettverket har mottatt finansiering fra Norges Forskningsråd, og har siden starten arbeidet med etablering av egne hjemmesider på internett, med den videre utviklingen av Nordic Migration Research sammen med forskere fra de øvrige nordiske landene, samt etableringen av et eget tidsskrift for nordisk migrasjonsforskning, Nordic Journal of Migration Research.

Norsk nettverk for migrasjonsforskning skal ivareta følgende oppgaver:

  • delta i styret for Nordic Migration Research
  • utvikle og vedlikeholde et nettsted for norsk migrasjonsforskning, samt opprette og vedlikeholde en e-postliste for migrasjonsforskere i Norge

Nettverkets hjemmesider driftes fra NOVA ved OsloMet. Fire av styrets medlemmer (Bell, Espegren, Drangsland og Småland Goth) inngår som styre- eller varamedlemmer til Nordic Migration Research.

Norsk nettverk for migrasjonsforskning er ikke en medlemsorganisasjon, men Nordic Migration Research er det. Vi oppfordrer derfor interesserte til å tegne medlemskap der gjennom å delta på det Nordic Migration Research sin konferanse, som holdes annethvert år på omgang mellom de nordiske landene.

Send gjerne en mail til oss, så får vi deg med på epostlisten vår. Vil du stå oppført som migrasjonsforsker i Norge på denne nettsiden, trenger vi også tre stikkord som beskriver dine forskningsfelt, og en lenke til din hjemme- eller ansatteside.