Migrasjonsforskere i Norge

Denne listen er sortert alfabetisk etter etternavn. Trykk på den enkelte forskerens navn for å finne kontaktinformasjon. For å søke på institusjon eller forskningsfelt på denne siden, bruk ctrl+F.

Etternavn, FornavnInstitusjonForskningsfelt
Aarset, Monica FiveOsloMet – NOVAkjønn, generasjon, velferdstjenester
Aasen, BeritOsloMet – NIBRenslige mindreårige asylsøkere, frivillighet, flyktningpolitikk
Aasland, AadneOsloMet – NIBRrussisk migrasjonspolitikk, distrikts-norge, arbeidsmigrasjon fra baltikum
Albertini Früh, ElenaOsloMet – Fakultet for helsefaginnvandrerfamilier med barn med spesielle behov, livskvalitet
Ali, WarsameFHI (tidl. NAKMI)psykisk helse, innvandrerungdom, forebygging
Al-Rozzi, EmadOsloMet – LUI og SAMenslige mindreårige asylsøkere, omsorgssystem, trauma
Andersson, MetteUiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografiforskningskommunikasjon i politiserte felt, etterkommeres identitetsarbeid, «rase»/etnisitet
Arias, Raquel HerreroUiB – HEMILkulturell kompetanse i velferdstjenester, etnisitet, foreldreskap
Aschim, AndersHiL, HiVoldareligion, katolske migranter, norsk-amerikansk migrasjonshistorie
Bakken, AndersOsloMet – NOVAungdom, skole, idrett
Bakøy, EvaNTNUmediaframstillinger, diaspora-filmskaping
Bangstad, SindreKIFOislam, rasisme, sekularisme
Bell, JustynaOsloMet – NOVAtransnasjonalisme, innvandrerhelse, velferdstjenester
Bendixsen, SynnøveUiB – Institutt for sosialantropologiirregulære migranter, religiøsitet, politisk mobilisering
Berg, BeritNTNU Samfunnsforskningenslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, barnevern, funksjonshemmede
Berg-Nordlie, Mikkel OsloMet – NIBRstat-sivilsamfunnssamarbeid, medieanalyse, Russland
Bergh, AnneFolkehelseinstituttetglobal helse
Borch, AnitaOsloMet – SIFOforbruk, integrasjon, sosial ulikhet
Bredal, AnjaOsloMet – NOVAfamilie, vold i nære relasjoner, offentlig politikk
Bygnes, SusanneUiB – Sosiologisk institutt, IMER Bergenflukt, EØS- migrasjon, lokalmiljø
Bø, Bente PuntervoldOsloMet – Fakultet for samfunnsvitenskapmigrasjonskontroll, utlendingsloven/rettsikkerhet, visumpolitikk
Bönnhoff, Heidi E. D.Universitetet i Agdermorskap, digitale medier, oppvekstsektoren
Carling, JørgenPRIOmigrasjonsteori, transnasjonalisme, menneskesmugling
Chinga-Ramirez, CarlaNTNU – Institutt for pedagogikk og livslang læringflerkulturell og mangfoldspedagogikk, inkludering i skolen
Corrales-Øverlid, Ann CathrinUiB – Institutt for fremmedspråkinnvandrerentreprenørskap, kjønn, tilhørighet
Diaz, EsperanzaUiB – Global helse og Samfunnsmedisinmigrasjonshelse, innvandrerhelse, kulturell kompetanse i allmennmedisin
Dimaki-Adolfsen, AngelikiGøteborgs universitet, AHOflyktningbarn, lek, uformell læring
Doeland, Elin MartinePRIOstatsborgerskapslovgivning, tilhørighet, mangfold
Dralega, Carol AzungiNLA – Høgskolenintegreringstiltak, transnasjonalisme, mediebruk/representasjon
Drange, IdaOsloMet – AFIarbeidsmarkedsintegrering, arbeidskarrierer, høyere utdanning
Drangsland, Kari Anne K.UiB – SKOKasylsøkere, velferdstjenester, urbanisme
Dzamarija, Minja TeaSSBinnvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, flyktninger, innvandringsgrunner
Egan, Magnus SkytterholmUiT – Institutt for filosofi og førstesemesterstudierglobal rettferdighet, politisk filosofi, anerkjennelsesteori
Eggebø, HelgaNordlandsforskninginnvandringspolitikk, familieinnvandring, levekår blant lhbti-personar
Eick, FrodeUniversitetet i Osloirregulære migranter, bruken av helsetjenester, kvinnehelse
Eide, ElisabethOsloMet – Institutt for journalistikk og mediefagjournalistikk og mangfold, interseksjonalitet, norskhetsdebatten
Eide, KetilUniversitetet i Sørøst-Norgesosialt arbeid, enslige mindreårige flyktninger, barndom
Eikrem, AsleMF Vitenskapelig høyskolemigrasjonsetikk, politisk filosofi, innvandringspolitikk
Engebrigtsen, Ada IngridOsloMet – NOVAinteretniske relasjoner, mobilitet, minoriteter
Erdal, Marta BivandPRIOtransnasjonalisme, utvikling, tilhørighet
Eriksen, IngunnOsloMet – NOVAetnisitet, skole, tilhørighet
Eriksen, Stian SørlieVID – Kulturkunnskap og religionsvitenskapmigrantmenigheter, spiritualitet, global kristendom
Espegren, AstridNORCE Norwegian Research Centrekvalifisering, sivilsamfunn og overføringsflyktninger
Fangen, KatrineUiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografinasjonalisme, sirkulær migrasjon, rasisme
Finseraas, HenningNTNU og ISFholdninger, politisk deltakelse, arbeidsmarked
Friberg, Jon HorgenFafomigrasjonsstrømmer, integrasjon/assimilering, etniske relasjoner
Führer, Laura MariaUiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografirasialisering, livsløp, Critical Race Theory
Fylkesnes, Marte Knag NORCE Norwegian Research Centrebarnevern, etnisitet, deltakelse
Garnweidner-Holme, LisaOsloMet – Fakultet for helsefagernæringskommunikasjon, kultursensitivitet, kvalitativ forskning
Gashi, LiridonaUiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografimigrasjonskontroll, utlendingsinternater, retur
Gele, AbdiFHI (tidl. NAKMI)kvinnehelse, diabetes, health-literacy
Gotaas, NoraOsloMet – NIBRrettssystemet, tolkebruk, diskriminering
Gotehus, Aslaug OsloMet – NOVAarbeidsmigrasjon, transnasjonalisme, utvikling
Goth, Ursula Småland NLA Høgskoleninterkulturell kommunikasjon, minoritetshelse, inkludering i skolen og arbeidslivet
Grødem, Anne SkevikISFvelferdsstat, barnefattigdom, tillit
Grønseth, Anne Sigfridflyktninger, helse, familieliv
Gubrium, Erika OsloMet – Fakultet for samfunnsvitenskapfattigdomstiltak, sosialhjelp, sosialt medborgerskap
Guribye, EugeneNORCE Norwegian Research Centresosiale nettverk, sivilsamfunn, psykisk helse
Haaland, HanneUiA – Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegginginnvandrerbefolkning, arbeidsliv, frivillig sektor
Haj-Younes, JasminUiB – Global helse og Samfunnsmedisinmigrasjonshelse, selvopplevd helse, umøtte helsebehov
Hadland, ØyvindVIDinnvandrerreligiøsitet, diasporamiljø, Myanmar
Hasha, WegdanUiB – Global helse og Samfunnsmedisinmigrasjonshelse, helseintervensjoner for flyktninger
Harpviken, Kristian BergPRIOflukt, flyktninger som konfliktaktører, nettverk
Hauge, Mona-IrenUiO – Psykologisk institutt, NKVTSoppvekst, hverdagsliv, vold/overgrep
Haugen, Heidi ØstbøUiO – Institutt for kulturstudier og orientalske språkreturmigrasjon, immobilitet, migrasjonspolitikk
Heggebø, KristianOsloMet – NOVAarbeidsmarked, diskriminering, helseulikheter
Hernes, VildeOsloMet – NIBRpolitisk styring, integreringsprogram, bosetting
Hervie, Vyda MamleyOsloMet – NOVAsosialpolitikk, familier, funksjonsnedsettelser
Hoffmann, ChristhardUiB – Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap; HL-senteretmigrasjonshistoriografi; innvandringspolitikk og nativisme; holdninger til jøder og muslimer
Huang, LihongOsloMet – NOVAutdanningspolitikk, sosiale ulikheter, ungdom
Hydle, IdaOsloMet – NOVA, UiTkonfliktløsning, dialog, tvangsgiftemål
Hynek, Kamila AngelikaFHIunge innvandrere, psykisk helse, kvinnehelse
Jacobsen, Christine M. UiB – SKOK, IMER Bergenmuslimer i Europa, kjønn, papirløse
Janmyr, MajaUiO – Norsk senter for menneskerettigheterUNHCR, Midtøsten, rettighetsmobilisering
Jdid, NoorPRIO, UiB – SKOKmedborgerskap, samfunnsengasjement, kjønn
Johansen, R. Elise B.NKVTSkjønnslemlestelse, kulturell endring
Karlsen, Marry-AnneUiB – SKOKirregulær migrasjon, migrasjonskontroll, asylmottak
Kavli, Hanne CecilieFafointegreringstiltak, kjønnslikestilling og arbeidsliv
Kimathi, EricUiA – Institutt for sosiologi og sosialt arbeidintegrering, barndom, barnehager
Kjærre, Halvar AndreassenUiB – Institutt for sosialantropologiirregulær migrasjon, grense- og migrasjonsregimer, mobilitet
Kleppe, Malin, HalandHVL- Institutt for velferd og deltakinghelse og religion med fokus på muslimske innvandrere i Norge
Kvalvaag, Alyssa MarieNord Universitetintegrering, menneskerettigheter, etniske relasjoner
Kvarme, Lisbeth GravdalOsloMet – Fakultet for helsefaginnvandrerforeldre, barn med spesielle behov, helse/mestring
Laue, JohannaUiT – Institutt for samfunnsmedisinflyktningers og asylsøkeres helse, helsetjenesteforskning, brukermedvirkning
Leirvik, Mariann StærkebyeOsloMet – NIBRetnisk kapital, etnisk mangfold, politi
Lidén, HildeISFmigrantbarn, transnasjonale familier, menneskerettigheter
Liodden, Tone MaiaOsloMet – NIBRasyl, skjønnsutøvelse, innvandringsbyråkrati
Lynnebakke, Brit NIFUlokalsamfunn, flyktninger, nasjonal identitet
Lysaker, OdinUiA – Institutt for religion, filosofi og historieventing, kroppslig helse, verdighet og menneskerettigheter
Løland, IngridVID –  Senter for misjon og globale studierreligion og konflikt, identitetskonstruksjoner, migrasjonsnarrativer
Magnussen, May-LindaUniversitetet i Agderflyktninger, kjønn, arbeidsliv
Maximova-Mentzoni, TatianaOslomet – AFIarbeidsinkludering, integreringstiltak, multikulturelle organisasjoner
Michelsen, HildeNKVTSasylsøkere/enslige mindreårige asylsøkere, helsefremming, flyktninger
Midtbøen, Arnfinn H.UiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografietnisk diskriminering, statsborgerskap, etterkommere av innvandrere
Misje, TuridVIDirregulær migrasjon, sosialt arbeid
Moen-Larsen, NataliaUiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografiRussland, flyktninger, nasjonalisme
Mozetic, KatarinaUiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografihøytutdannede flyktninger, «mixed migration», arbeidsmarkedsintegrering
Munkejord, Mai CamillaHøgskulen på Vestlandet og NORCEinnvandrerentreprenørskap, helse/omsorgsarbeidere, kjønn
Nadim, MarjanISFetterkommere, familie, arbeidsmarked
Nikielska-Sekula, KarolinaUniversitetet i Sørøst-Norgetransnasjonalisme, tilhørighet, kulturarv
Nordstrøm, Erik-EdwinUiB – Institutt for samfunnspsykologikulturkompetanse, innvandrerhelse, kliniske møter
Odden, GunhildVIDarbeidsmigrasjon, familiemigrasjon, migranters livsløp
Omland, Guro BrokkeUiO – Psykologisk instituttpsykisk helse, kulturpsykologi, enslige mindreårige flyktninger
Oppedal, BritFHIpsykisk helse, akkulturasjon, barn og unge
Orupabo, JuliaISFarbeidsmarked, utdanning, sosial ulikhet
Ottemöller, Fungisai P. GwanzuraUiB – Hemil-senterethelsefremmende arbeid, minoritetsforskning, barn og foreldre
Paasche, Erlend Institutt for samfunnsforskningreturmigrasjon, korrupsjon, overføringsflyktninger
Pajaro, VeronicaUniversitetet i Agderarbeidsmarked, identitet/ tilhørighet, etterkommere etter innvandrere
Pastoor, Lutine de WalNKVTSunge flyktninger, enslige mindreårige, skoleforskning
Paulsen, VeronikaNTNU Samfunnsforskningenslige mindreårige, barnevern, barn
   
Qureshi, Samera AzeemFHI (tidl. NAKMI), OUS.innvandrerhelse, kreft, diabetes
Reisel, LizaISFutdanningsulikhet, arbeidsmarkedssegregering, flerdimensjonal likestilling
Reneflot, AnneFolkehelseinstituttetpsykisk helse, selvmord, helsetjenestebruk
Rogne, Adrian FarnerUiO – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografidemografi, segregering, ulikhet
Rolandsen, SusanneUiT, Institutt for samfunnsmedisinmigrasjonshelse, kjønn, migrasjon og integrering, introduksjonsprogram
Rosten, Monika GrønliOsloMet – NOVAetterkommere, oppvekst, urbanisering
Rye, Johan FredrikNTNU – Institutt for sosiologi og statsvitenskaparbeidsinnvandring, transjonasjonalitet, rurale perspektiver
Ryndyk, OleksandrVIDarbeidsmigrasjon, velferdstjenester, beslutningsprosesser
Røe, MelinaNTNU Samfunnsforskningvelferdstjenester, boligsosialt arbeid og flyktninger, skole/utdanning
Sandlie, Hans ChristianOsloMet – NOVAboligmarked, livsløp og velferdspolitikk
Schimanski, JohanUiO – ILOSmigrasjonslitteratur, migrasjonsfortellinger, grensepoetikk
Schultz, JessicaCMIflyktningrett, EU-asylrett, politikk
Schweyher, MateusVID – Senter for diakoni og profesjonell praksisarbeidsmigrasjon, velferdstjenester, sivilsamfunnet
Seeberg, Marie LouiseOsloMet – NOVAflukt, barndom, arbeidsinnvandring
Sener, Meltem Yilmaz,VID- Center for Intercultural Communication (SIK)returmigrasjon, diskriminering, transnasjonalisme
Sicakkan, Hakan G.UiB – Institutt for sammenliknende politikk, IMER Bergeninnvandringspolitikk, asylpolitikk, eu
Skilbrei, May-LenUiO – Institutt for kriminologi og rettssosiologikjønn, migrasjonskontroll, menneskehandel
Skjerpen, TerjeSSBbefolkningsframskrivinger, selvforsørgelse, allmenngjøring
Smette, IngridOsloMet – NOVAflerkulturelle skoler, minoritetsungdom og utdanningsvalg
Sommerfelt, TonePRIObarns mobilitet, Vest-Afrika,  kjønn
Spjeldnæs, IngridHøgskulen på Vestlandetforeldreroller, ungdom, kulturpsykologi
Staver, Anne BalkeOsloMet – NIBRfamilieinnvandring, migrasjonspolitikk, migrasjonskontroll
Stefansen, KariOsloMet – NOVAarbeid-familie tilpasninger, polske familier i Norge, familiepolitikk
Stokke, ChristianHSNmultikulturalisme, antirasisme, religion
Strømme, ElisabethUiB – Global helse og Samfunnsmedisinmigrasjonshelse, flyktningehelse, ulikheter i helse og tilgang til helsetjenester
Straiton, MelanieFolkehelseinstituttetinnvandrerhelse, helsetjenester, psykisk helse
Strømsø, MettePRIOnasjon, grenser, hverdagsliv
Syse, AstriSSBaldring, befolkningsframskrivinger, innvandrerdødelighet
Sætre, Hilde SvrljugaHøgskulen på Vestlandetentreprenørskap, integrering, sosial kapital
Søholt, SusanneOsloMet – NIBRbosetting, segregering, rural-urban
Sørly, RitaNORCE Norwegian Research Centrepsykisk helsearbeid, brukermedvirkning, migrasjonshelse
Takle, MarianneOsloMet – NOVApolitisk deltakelse, Europeisk grensekontrollregime, policy analyser
Talleraas, CathrineCMIpolicy, politikk, transnasjonalisme
Terragni, LauraOsloMet – Fakultet for helsefagmatvaner, matsikkerhet, asylsøkere
Thorbjørnsen, Vilde FastvoldUiO – Institutt for helse og samfunnarbeidsliv, utsatte grupper, migrasjonshelse
Tiltnes, Åge A. Fafoflyktninger i Jordan/Libanon, arbeid, levekår
Tolgensbakk, IdaNorskfolkemuseummigrasjonshistorie, arbeidsinnvandring, kritiske hvithetsstudier
Tonheim, MilfridHVLbarnevern, sosial reintegrering, barnesoldater
Torsteinson, HeleneHøgskulen på Vestlandethelsefremmende arbeid, barndom, inkludering
Tronstad, Kristian OsloMet – NIBRlevekår, introduksjonsprogram, arbeidsmarked
Trotter, Stephen RichardUniversity of Glasgowden katolske kirke, arbeidsinnvandring, andregenerasjon
Tønder, Anna HagenFafofag- og yrkesopplæring, voksnes læring, arbeidsinnvandring
Tønnessen, MarianneOsloMet – NIBRdemografi, framskrivninger, fruktbarhet
Valenta, MarkoNTNU – Institutt for sosialt arbeidinnvandrere, etniske relasjoner, innvandringspolitikk.
van Riemsdijk, MichelineUppsala universitetarbeidsinnvandring, høyt utdannede innvandrere, migrasjonspolitikk
Vassenden, AndersUiS – Institutt for medie- og samfunnsfagnasjonal identitet, bolig, barnevern
Vassenden, KåreSSBdemografi, statsborgerskap, statistikk
Vaughn, TaylorOsloMet – NOVAarbeidsinnvandring, flyktningehelse, nasjonal identitet
Vedøy, GunnNLA Høgskolen Bergenarbeidsinnvandring, utdanning, velferdsinnovasjon
Øverlid, VeronicaCarleton University i Canada.flyktningrett, Latin-Amerika, protestbevegelser
Østby, LarsSSBstatistikk, demografi og levekår
Øverland, Mari BoreNTNU Samfunnsforskningenslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, transnasjonalisme, arbeidsinkludering