HiOA er blitt medlem av European University Association

Vibeke Moe leder det såkalte “EU-teamet” ved høgskolens FOU-seksjon. Teamet arbeider med å hjelpe fagmiljøene på HiOA til å identifisere hvilke finansieringsprogrammer som kan passe for deres faginteresser og egenart, legge strategier og planer for å posisjonere seg opp mot disse programmene, bygge eksterne nettverk, etablere konsortier, og skrive søknader.  (Utgangspunktet var de omfattende EU-programmene, men vi har etterhvert sett at det er et like stort behov i blant fagmiljøene for å få hjelp til å skrive større søknader til andre programmer, for eksempel NordForsk og Forskningsrådet.)

Arbeidet til Vibeke og teamet hennes gjør at de får en skarp innsikt i hva som foregår i de ulike programmene og hvordan forskningsmiljøer og organisasjoner er organisert rundt i Europa.  Etter en kort diskusjon før jul, ble vi derfor enige om at vi skulle prøve å bli medlem i the European University Association, og at Vibeke skulle skrive søknaden.  Det var ikke en liten jobb, men den bar frukter.  I går fikk vi svar, HiOA er nå medlem.

Som vi ofte sier, etter alle internasjonale vurderinger er HiOA et universitet.  Høgskolen er en del av en europeisk tradisjon som går helt tilbake til  etableringen av universitetet i Bologna i 1088.  Da hører vi hjemme i EUA.

EUA er, med 850 medlemsorganisasjoner i 47 land, den største og mest omfattende organisasjon som representerer universiteter i Europa. Hele 17 millioner studenter er immatrikulert ved EUA medlemsuniversiteter.

EUA er stemmen til Europas universiteter.  Organisasjonen er en støtte til medlemsorganisasjonene og en målbærer av interessene til enkeltinstitusjoner og til den Europeiske universitetsektoren som helhet.  Med denne vekten er det ikke underlig at EUA har spilt og spiller en viktig rolle i Bologna-prosessen og tydelig påvirker EUs politikk på høyere utdanning, forskning og innovasjon.  Gjennom EUA uttaler Europeiske universiteter seg ofte samlet til EU-kommisjonen og EU-parlamentet og andre politikkutformere for sektoren vår.  EUA bidrar altså til at den uavhengige stemmen til de europeiske universitetene blir hørt, uansett hvor beslutninger blir tatt som vil påvirke deres virksomhet.

Medlemsskapet gir oss en kjempefin mulighet til å samarbeide med andre universiteter i Europa om våre felles interesser og til å lære “best practice” fra andre institusjoner på en rekke felter, for eksempel forskerutdanning, veiledning og nye undervisningsmodeller.  EUA tilbyr også ulike kurs, seminarer og konferanser, og HiOA skal begynne å benytte seg av disse umiddelbart.

Lær mer

Se mer her på EUA sine hjemmesider.  Forøvrig, følg rektoratet!  Du finner meg på min Facebookside, på Twitter, på LinkedIn og denne HiOA-bloggen.  Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen