Karakterer i arbeidslivet

nalf_ilera_profil198x123_01_web_mediumNorsk arbeidslivsforum inviterer til møte 20. mai om karakterer i arbeidslivet.

Karaktersetting ser ut til å være en trend i norsk arbeidsliv. Hvordan virker karaktersetting og individuell måling av medarbeidere på trivsel, engasjement, helse, prestasjon, omdømme og turnover? Hvordan vil dette forandre norsk arbeidsliv?

Få virksomheter forteller åpent om hvordan og hvorfor de setter karakterer på sine ansatte, men vi har fått Siri Bentsen, Senior advisor People performance and development i Statoil ASA, og journalist og forfatter Dag Yngve Dahle til å innlede om temaet.

Statoil praktiserer en form for karaktersetting, og Dag Yngve Dahle har undersøkt karaktersetting i ti ledende selskaper i Norge, hvordan karakterene gis, hva ledelsen vil med dem, hvordan arbeidstakerne opplever dem og hvilke konsekvenser karakterene har for lønnsfastsettelse, karriere og stillingsvern. Undersøkelsen har resultert i boka «Orden og oppførsel – karakterer på jobben» som kom ut på Gyldendals forlag tidligere i år.

Vi spør: Er utbredelsen av karaktersetting et underregulert område? Er det fritt fram for virksomheter og HR-avdelinger å innføre de vurderingssystemene de selv ønsker? Blir systemene misbrukt til å stilne kritiske røster? Er karaktersetting en form for fagforeningsknusing?

Eller er karaktersetting og individuell måling av medarbeidere rett og slett en bedre måte å gi engasjerte og dyktige medarbeidere den oppmerksomhet og motivasjon som de fortjener og trenger?

20 mai kommer Bentsen og Dale til Norsk arbeidslivsforums temamøte i Oslo.

Tid: kl 14-16
Sted: AFIs lokaler i Stensberggt. 25, 5. etg., Oslo

Velkommen til interessant og engasjerende temamøte!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.