Bli medlem

Det nytter å være organisert, bli medlem i NTL!

NTL representerer alle stillingskategorier, er det neststørste forbundet ved OsloMet, og har derfor god slagkraft i institusjonen.

Ved OsloMet er det NTL som organiserer flest teknisk-administrativt tilsatte, men vi har også en stor andel medlemmer som er tilsatt i undervisnings- og forskningsstillinger.

Det å være NTL-medlem gir trygghet og en rekke fordeler

 • NTL sikrer deg medbestemmelse og innflytelse på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet ditt.
 • NTLs tillitsvalgte jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
 • NTL er gode til å bistå medlemmer og tillitsvalgte i store omstillingsprosesser.
 • NTL er en solid fagforening å ha i ryggen når det trengs.
 • NTL har tilgang til erfarne og dyktige arbeidsrettsadvokater gjennom LO.
 • Det at NTL har mange medlemmer, gir økt styrke og mulighet for å påvirke både på arbeidsplassen, overfor myndighetene og i samfunnet.
 • NTL er medlem i LO og er den største fagforeningen i staten.
 • Du får markedets rimeligste og beste innbo- og reiseforsikring og tilbud om andre rimelige forsikringer.
 • NTL tilbyr en rekke gratis kurs.

Flere gode grunner til å bli medlem i NTL

 • Vi organiserer alle ansatte på universitetet og jobber ikke kun for særgrupper.
 • Vi er en samfunnsengasjert fagforening som jobber for et velferdssamfunn med små forskjeller.
 • Vi er opptatt av miljø og solidaritet.
 • Vi er opptatt av kollektiv lønnsdannelse som sikrer lønnsutvikling for alle medlemmene.

NTL OsloMet er opptatt av at medlemmene skal ha sosiale arenaer. Derfor arrangerer vi lunsjmøter, medlemsseminarer, medlemsturer og julebord.

Alle på arbeidsplassen kan bli medlem, også vikarer og midlertidig tilsatte.

Ulik lønn på ulike avtaler – det betyr noe hvor du er organisert

Andre fagforeninger som er organisert under Unio og Akademikerne (som Forskerforbundet, Samfunnsviterne, Tekna m.fl.) ønsker en mer differensiert og individualisert lønnsdannelse, som ikke sikrer en lønnutvikling for alle sine medlemmer. Resultatet blir et samfunn med større forskjeller. De er også for at alle lønnsforhandlinger skal skje lokalt der man ikke har streikerett.

Dette har tvunget fram to hovedtariffavtaler i staten, slik at personer i samme stilling kan bli ansatt med ulik lønn. NTL jobber for at vi igjen skal ha likelydende avtaler. Det har altså noe å si hvor du er organisert!

Mer om NTL

NTL er et sterkt faglig fellesskap og jobber for bedre arbeidsvilkår, lønn og pensjon, en tydeligere miljøpolitikk, digitalisering i offentlig egenregi og mot privatisering av offentlige tjenester. Noen av disse sakene kan løses i medbestemmelsen på arbeidsplassen, andre jobber NTL med politisk med myndighetene og sivilsamfunnet. Ta også en titt på:
NTL mener (ntl.no)
NTLs strategiplan (ntl.no)

Hva koster det?

Medlemskapet koster 1,1 % av innskuddspliktig lønn til Statens Pensjonskasse, pluss premier for de kollektive forsikringene. NTL/LO har Norges beste innboforsikring.

For studenter koster det kr 250 for hele studietiden (inntil 5 år), inkludert LOfavør Innboforsikring. Les mer om studentmedlemskap (ntl.no).

Lærlingpris er 42 kr per måned, inkludert LOfavør innboforsikring.

Les mer om priser og forsikringer hos ntl.no.

Hvordan blir jeg medlem?

Fyll ut skjemaet her eller send e-post til ntl@oslomet.no med følgende informasjon:

 • Ditt fulle navn
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Fødsels- og personnr.

Lurer du på noe i forbindelse med medlemsskapet ta kontakt med en av oss i styret. Husk å oppgi hvem som har vervet deg, hvis du har blitt vervet av en kollega.

NTL-kontoret ligger i P46, 3.etg. rom PA361.