Streikevarsel levert!

Illustrasjon av streikende med teksten: 4240 LO-medlemmer kan gå til streik i staten

LO Stat varslet 16. mai at nærmere 1100 statstilsatte vil bli tatt ut i streik fra 24. mai hvis ikke meklingen som nå pågår, fører fram. På OsloMet er det levert varsel om 277 personer.

Dersom den pågående meklingen ikke fører fram innen fristen ved midnatt 23. mai, har LO Stat varslet streik. En eventuell streik vil tidligst begynne klokka 06.00 den 24. mai.

16. mai kom varsling om hvem som blir tatt ut i første runde (lostat.no). På OsloMet er 277 tatt ut. De som er tatt ut til en eventuell streik har fått beskjed om dette på e-post.

Totalt har LO Stat levert et områdevarsel på at 4240 LO-medlemmer vil omfattes av en streik, rundt 1100 i første runde. 

Forberedelser

På OsloMet har vi satt ned en streikekomité for å forberede en eventuell streik. Komiteen er ledet av NTL-leder Ingvild Nordang.

Den 21. mai blir det informasjonsmøte for alle medlemmer, nærmere beskjed kommer på e-post. Alle medlemmer blir også bedt om å fylle inn et nettskjema. Her ber vi om informasjon vi trenger for å forberede oss best mulig.

Alle LO-medlemmer i det statlige tariffområdet vil være omfattet av en streik, selv om ikke alle tas ut i streik. De som blir tatt ut til å streike, streiker på vegne av alle medlemmene.

Mer informasjon

Vi vil sende ut informasjon så snart vi vet mer. Du kan også følge med på nettsiden til NTL og LO Stat (lostat.no).

Målet er å ramme arbeidsgiver

– Målet med en streik er alltid å ramme arbeidsgiver, men staten utfører viktige oppgaver for hele befolkningen. Derfor vil andre også kunne bli rammet, sier Kjersti Barsok, forbundsleder i NTL til ntl.no.

Med over 27.000 medlemmer i staten, er NTL det største forbundet under LO Stat-paraplyen.

NTLs hovedkrav inn i forhandlingene var økt kjøpekraft og likelydende tariffavtaler med kollektive virkemidler som sikrer alle ansatte, også i framtida. Staten fremmet krav om like hovedtariffavtaler, som er tilnærmet lik Akademikerne og Unios avtale, der lønnstabell og lønnstrinn utgår, med minstelønn i alle stillingskoder og med godskrivningsregler. Les mer om bruddet her (ntl.no).

– Nå er vi i mekling og skal bruke tiden godt, men dersom det ikke er mulig å komme til en løsning så er streikevåpenet klart, også i år, sier Barsok.