– Hårreisende og udemokratisk!

Ingvild Nordang

– Jeg er forbanna fordi LO Stats styre setter til side medlemsdemokratiet på denne måten. Når flertallet stemmer nei til avtalen, forventer vi å streike for et bedre resultat, sier Ingvild Nordang.

Resultatet av uravstemninga ble offentliggjort 17. juni: flertallet av medlemmene i LO Stat stemte NEI.

– Jeg er utrolig stolt av å være medlem av NTL, og vil takke alle medlemmene våre for det store engasjementet de har vist gjennom rekordstor deltakelse i uravstemninga, sier leder av NTL ved OsloMet, Ingvild Nordang.

Men selv om fletallet av medlemmene sa nei til avtalen, blir det likevel ikke streik.

– Vi hadde forventet at et bindende nei i uravstemninga ville bety streik for våre krav, og var klare til kamp fra 21. juni, sier Nordang.

LO stat sitt styre ville det annerledes (lostat.no), og har i stedet bestemt seg for å sende resultatet til frivillig lønnsnemnd.

Udemokratisk

– Medlemmenes stemmer ga et resultat som etter vedtektene er bindende. At LO stats styre har overkjørt medlemmenes rungende nei, er et angrep på medlemsdemokratiet, det kan vi ikke godta, sier Nordang.

Selv om NTL er det klart største LO-forbundet i staten, har vi ikke flertall i LO Stats forhandlingsutvalg eller i styret.

– Vi burde kunne forvente at LO Stats styre er villig til å ta den kampen som våre medlemmer så tydelig har sagt at vi må ta, sier Nordang.

NTL kaller avgjørelsen hårreisende og udemokratisk.

– Når det ikke blir streik med et slikt flertall, mener vi at medlemsdemokratiet settes til side. Vi kan selvfølgelig ikke gå inn i et nytt hovedoppgjør i samme situasjon, sier NTL-leder Kjersti Barsok. Les pressemeldingen fra NTL (ntl.no).

Når resultatet sendes til frivillig nemnd (frifagbevegelse.no), er det nemnden som bestemmer hvilken tariffavtale vi får. Resultatet kommer ikke før til høsten.

Resultatet av uravstemningen i LO Stat

Antall medlemmer med stemmerett var 41 513. Av disse var det 28 429 medlemmer som stemte i uravstemningen, eller 68 prosent.

  • Ja-stemmer: 6 398 (22,6 %)
  • Nei-stemmer: 21 601 (76 %)
  • Forkastet/blank: 430

For at en uravstemning skal være gyldig, må 2/3 av medlemmene som omfattes av avtalen stemme, eller et absolutt flertall må ha stemt enten ja eller nei.

Begge disse kriteriene er soleklart oppfylt: 51,7 prosent av de med stemmerett stemte nei, som er et absolutt flertall, og 68 prosent av de med stemmerett deltok, som utgjør mer enn 2/3. Dermed er resultatet av avstemningen bindene på ikke bare én, men to måter.

I artikkelen Uravstemningen i statsoppgjøret: Hva skjer nå? (ntl.no) finner du svar på spørsmål du kanskje har etter avgjørelsen om frivillig lønnsnemd. Siden vil oppdateres løpende. 

Foto: Nina Eriksen