Lønnsforhandlinger

Les mer om de lokale lønnsforhandlingene høsten 2021.

Lønnsforhandlingene i staten er en prosess som foregår i tre etapper:

  1. Hovedoppgjøret er de sentrale forhandlingene der hele ordlyden i hovedtariffavtalen (lostat.no) er forhandlingsgjenstand. Det enkelte lønnstrinns verdi fastsettes i hovedoppgjøret. Det er kun i forbindelse med denne delen av oppgjøret partene – både fagforeningene og arbeidsgiverparten – har lov til å bruke arbeidskampmidler som streike eller lockout. LO Stat er forhandlingspartner for NTL.
  2. Justeringsoppgjøret foregår også mellom de sentrale partene. Her endrer man lønnsrammer, og foretar endringer som gjelder hele stillingsgrupper eller stillingskoder.
  3. Det lokale lønnsoppgjøret er det siste trinnet i prosessen, dette foregår på høsten dersom det blir avsatt midler til lokale oppgjør sentralt.  I tillegg kan OsloMet selv skyte inn midler dersom styret ønsker dette.

Forhandlinger på særskilt grunnlag

I tillegg er det tre årlige runder med 2.5.3-forhandlinger (forhandlinger på særskilt grunnlag etter Hovedtariffavtalen) – i januar/februar, juni og oktober.

Kravfristen er tirsdag fire uker før forhandlingsdato.

Mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger (ansatt.oslomet.no), inkludert kravskjema dere kan laste ned.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *