Lønnsforhandlinger

Lønnsforhandlingene i staten er en prosess som foregår i tre etapper:

  1. Hovedoppgjøret er de sentrale forhandlingene der hele ordlyden i hovedtariffavtalen (lostat.no) er forhandlingsgjenstand. Det enkelte lønnstrinns verdi fastsettes i hovedoppgjøret. Det er kun i forbindelse med denne delen av oppgjøret partene – både fagforeningene og arbeidsgiverparten – har lov til å bruke arbeidskampmidler som streik eller lockout. LO Stat er forhandlingspartner for NTL.
  2. Justeringsoppgjøret foregår også mellom de sentrale partene. Her endrer man lønnsrammer, og foretar endringer som gjelder hele stillingsgrupper eller stillingskoder.
  3. Det lokale lønnsoppgjøret (2.5.1) er det siste trinnet i prosessen, dette foregår på høsten dersom det blir avsatt midler til lokale oppgjør sentralt.  I tillegg kan OsloMet selv skyte inn midler dersom styret ønsker dette.

Informasjon om informasjonsmøter, lønnsverksted og frister for lokale forhandlinger på OsloMet blir sendt ut til alle medlemmer på e-post.

Forhandlinger på særskilt grunnlag

I tillegg er det tre årlige runder med 2.5.3-forhandlinger (forhandlinger på særskilt grunnlag etter Hovedtariffavtalen) – det varierer litt når det er, men vanligvis i januar/februar, juni og en gang på høsten. 2.5.3-krav kan likevel sendes inn når som helst i løpet av året. Send kravet ditt til ntl@oslomet.no.

Kravfristen er tirsdag fire uker før forhandlingsdato.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger (ansatt.oslomet.no), inkludert kravskjema du kan laste ned, på ansattsidene. Her finner du også OsloMet framforhandlede lokale lønnspolitikk.