Hovedtillitsvalgt og øvrige tillitsvalgte i NTL OsloMet

Styret

Ingvild Nordang
Ingvild Nordang. Foto: N. Eriksen, NTL

Leder og hovedtillitsvalgt:  Ingvild Nordang

Nestleder: Nina Eriksen

Kasserer: Hossein Emami-Bistgani

Studieledere: Anniken Bakke og Tereza Østbø Kuldova

Vervekomité: Amir Haghighi og Mari Devik

Sekretær: Anders S. Lyng

Ung-kontakt: Marte Granlund

Styremedlem: Asta Bye

Varamedlem:  Kamran Bagheri

Varamedlem: Rune Orderløkken

Varamedlem: Eva Skals Johnskareng

Plasstillitsvalgte

Fakultet HF: Asta Bye

Fakultet LUI: Ola Uvaas og Kristen Nordhaug (vara)

Fakultet SAM: Yan Hoffmann og Åsmund Hermansen (vara)

Fakultet TKD: Rune Orderløkken og Mari Helen Varøy (vara)

Fellesadministrasjonen og SPS: Ingvild Nordang og Palle Nielsen (vara)

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA): Nina Eriksen og Christian Poppe (vara)

SVA:
NOVA: Nina Eriksen
NIBR: Heidi Bergsli
SIFO: Christian Poppe
AFI: Eivind Falkum

Revisorer

Frode Kann
Gry Lund Andersen

Valgkomité

Kari Johnsrud Odberg (leder)
Kristen Nordhaug
Marthe Eikum-Tang