Hovedtillitsvalgt og øvrige tillitsvalgte i NTL OsloMet

Styret

Valgt på årsmøte 27. april
Konstituert 21.08.2023

Ingvild Nordang
Ingvild Nordang. Foto: N. Eriksen, NTL

Leder og hovedtillitsvalgt:  Ingvild Nordang

Nestleder og verveansvarlig: Mari Helén Varøy

Kasserer: Hebe Gunnes

Sekretær: Anders S. Lyng

Ung-kontakt: Marte Granlund

Styremedlem: Asta Bye

Styremedlem: Nina Eriksen

Styremedlem: Amir Haghighi

Styremedlem: Palle Nielsen

Varamedlem og studieleder:  Kamran Bagheri

Varamedlem: Irina Stroia

Varamedlem: Rebecca Weiby Friden

Varamedlem: Tanja Blickfeldt Jørgensen

Plasstillitsvalgte

Fakultet HV: Asta Bye

Fakultet LUI: Ola Uvaas

Fakultet SAM: Guro Heggtveit

Fakultet TKD: Rune Orderløkken og Mari Helen Varøy (vara)

Fellesadministrasjonen og SPS: Hebe Gunnes og Palle Nielsen (vara)

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA): Nina Eriksen og Christian Poppe (vara)

SVA:
NOVA: Nina Eriksen
NIBR: Kim Astrup
SIFO: Christian Poppe
AFI: Elin Moen Dahl og Kristin Reichborn-Kjennerud (vara)

Revisorer

Stefan André Johnsen
Gro Smefjell
Vara: Kari Torslett

Valgkomité

Kari Odberg (leder)
Andreas Lillebråten
Randi Gavelstad