Hovedtillitsvalgt og øvrige tillitsvalgte i NTL OsloMet

Styret

Valgt på årsmøte 2. juni
Konstituert 16. august 2022

Ingvild Nordang
Ingvild Nordang. Foto: N. Eriksen, NTL

Leder og hovedtillitsvalgt:  Ingvild Nordang

Nestleder: Mari Helén Varøy

Kasserer: Hebe Gunnes

Verveansvarlig: Mari Devik

Sekretær: Anders S. Lyng

Ung-kontakt: Marte Granlund

Styremedlem: Asta Bye

Styremedlem: Nina Eriksen

Styremedlem: Amir Haghighi

Studieleder og varamedlem:  Kamran Bagheri

Varamedlem: Beate T. Dessingthon

Varamedlem: Vebjørn Nordhagen

Varamedlem: Palle Nielsen

Plasstillitsvalgte

Fakultet HV: Asta Bye

Fakultet LUI: Ola Uvaas og Mari Devik (vara)

Fakultet SAM: Yan Hoffmann og Guro Heggtveit (vara)

Fakultet TKD: Rune Orderløkken og Mari Helen Varøy (vara)

Fellesadministrasjonen og SPS: Hebe Gunnes og Palle Nielsen (vara)

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA): Nina Eriksen og Christian Poppe (vara)

SVA:
NOVA: Nina Eriksen
NIBR: Kim Astrup
SIFO: Christian Poppe
AFI: Tereza Ø. Kuldova

Revisorer

Kari Torslett
May-Lill Skogli

Valgkomité

Kari Odberg (leder)
Kristen Nordhaug
Astrid Helene Olsen
Andreas Lillebråten
Randi Gavelstad