Medlemsmøte om lønnsoppgjøret 2024

Portrett av Anders Hellestveit

NTL ved OsloMet inviterer til medlemsmøter om lønnsoppgjøret:

  • 11. april kl.  11:30-12:30 på rom P168 i P48, Pilestredet
    • Forbundssekretær i NTL Anders Hellestveit innleder
  • 18. april kl. 11:30-12:30 på rom KD213, Kjeller
    • Leder i NTL ved OsloMet Ingvild Nordang innleder

I år er det hovedoppgjør i staten, og forhandlingene akkurat i år er viktigere enn noen gang. De sentrale forhandlingene i staten starter 22. april. Blir det ikke enighet innen fristen 30. april klokken,  går oppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren. 

NTL går i forhandlingene med krav om at alle skal ha en lønnsutvikling. Det at vi ikke har likelydende hovedtariffavtaler i staten gjør lønnsoppgjørene (også de lokale) svært krevende. Kollektive landsomfattende tariffavtaler er en forutsetning for å sikre medlemmene rettferdig lønnsutvikling. NTL kan ikke akseptere en utvikling mot større lønnsforskjeller, og økende andel lavlønte.

Frontfagsutvalget, eller Holden 4-utvalget, overleverte en rapport 15. desember 2023. Et samlet utvalg fremhever nødvendigheten av en koordinert lønnsdannelse for å sikre reallønnsvekst, samtidig som flertallet i utvalget advarer sterkt mot at en fragmentering av lønnsdannelsen basert på enkelte ansattgrupper eller tariffområder kan lede til en «alles kamp mot alle».

Akademikerne og Unio (inkl. Forskerforbundet) vil at alle lønnsforhandlinger skal skje lokalt, og de ønsker en markedsorientert og individualistisk lønnsdannelse (les: mer til noen). Akademikerne er kritiske til lønnsforhandlingsmodellene som har gjort Norge til det samfunnet vi har i dag, og hele lønnssystemet vårt er truet.

NTL leder Kjersti Barsok har skrevet ett innlegg hvor hun svarer leder av Akademikerne: Norsk Tjenestemannslag: Akademikerne vil streike for økte forskjeller (Alltinget debatt)

NTL ved OsloMet inviterer til medlemsmøte om lønnsoppgjøret og det blir anledning til å stille spørsmål.