Asta Bye jobber for mer medbestemmelse på OsloMet

Foto av Asta Bye

Asta er plasstillitsvalgt på Fakultet for helsevitenskap. Bli kjent med NTL OsloMets plasstillitsvalgte!

Hvorfor valgte du å bli tillitsvalgt for NTL?

Aktive fagforeninger er garantien for at vi skal ha ordnede forhold i arbeidslivet. Jeg ønsker å bidra til dette, og derfor valgte jeg å bli tillitsvalgt.

Hvilke saker synes du er viktig å jobbe for?

Medbestemmelse på arbeidsplassen og rettferdig lønnspolitikk!

Hva er viktig i 2021?

Sikre medbestemmelse og medinnflytelse på alle nivå.

Hvorfor mener du flere burde velge NTL?

Fordi vi som fagforening organiserer så bredt. Vi har medlemmer i omtrent all stillingskategori på universitetet. Det tror jeg gjør at vi får et overblikk som gjør at vi kan arbeide bedre enn mange andre for trygge våre medlemmers rettigheter.

Til daglig er Asta førsteamanuensis på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *