Nova: Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep

Prosjektet er et oppdrag for Bufdir og gjennomføres av NOVA i samarbeid med NKVTS og NTNU. Se omtale her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/barneverntjenestens-arbeid-vold-overgrep

Det kan være aktuelt å knytte til seg inntil to studenter som vil skrive masteroppgave om relaterte temaer. Studentene må samle inn sitt eget datamateriale, men vi kan være behjelpelig med å kontakte barneverntjenester eller rekruttere informanter på annen måte. Vi har begrenset kapasitet til å veilede, men dette vil bli vurdert i det enkelte tilfelle. 

Aktuelle temaer kan være:

  • Hvordan håndterer barneverntjenesten saker der det er mistanke om at barnet lever med/er vitne til vold mot omsorgsperson (partnervold)?
  • Barneverntjenestens metodikk for og erfaringer med å snakke med barn om vold
  • Barneverntjenestens arbeid med seksuelle overgrep. En del barneverntjenester har ansatt sexologer eller andre fagpersoner med særlig kompetanse på seksuelle overgrep. Det kan være interessant å undersøke disse medarbeidernes syn på og erfaringer med barneverntjenestens arbeid med seksuelle overgrep (barn som utsatt og barn som utøvere)
  • «Høykonfliktsaker» – hvordan forstås høykonfliktbegrepet i barnevernsammenheng, og i hvilken grad undersøkes vold i den forbindelse?
  • Hva lærer barnevernsstudenter om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep? Undersøke pensum/emner på ulike barnevernsstudier
  • Barnefordelingssaker med påstand om vold – hva slags rolle har barneverntjenesten og hvordan håndterer de den?
  • Samarbeid mellom barnevernet og andre tjenester i saker om vold og overgrep, gjerne belyst fra andre tjenesters perspektiv, f. eks. BUP og skolen
  • Bruk av sakkyndige. Analysere sakkyndigrapporter i barnevernssaker om vold. Slike rapporter kan innhentes fra Barnesakkyndig kommisjon

Prosjektet er aktuelt for sosialt arbeid/barnevern og familiebehandling.

Prosjektet ledes av Anja Bredal, https://www.oslomet.no/om/ansatt/anbre/

Ta kontakt på e-post: anbre@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *