Oslo kommune, bydel Frogner: Tilrettelagte tjenester

Prosjektbeskrivelse: Prosjekt for tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (TA-prosjektet) i bydel Frogner

 1. En tittel på prosjektet eller et tema

Unge uføre og opplevelse av utenforskap; Betydning av arbeid i ordinær bedrift

 • En kort introduksjon om bakgrunnen for og hensikten med prosjektet

Prosjektet Tilrettelagt Arbeid (TA-prosjektet) er et treårig prosjekt i Bydel Frogner. Prosjektet finansieres av Arbeids- og velferdsdirektoratet (AV-dir). I Oslo er bydelene Alna, Nordre Aker og Frogner deltakere i det statlige prosjektet. I tillegg deltar fem andre kommuner rundt i landet (Skedsmo, Ullensaker, Stavanger, Indre Fosen og Fjell kommune). Byråd for Eldre-, helse og arbeid finansierer i tillegg et tilsvarende tilbud i de 12 andre bydelene i Oslo kommune

Prosjektets mål er at Bydel Frogner:

I løpet av tre år finner arbeid i ordinær virksomhet (altså hos oss i Bydel Frogner) til minimum fem personer som i dag er utenfor arbeidslivet. Jobbene skal primært finnes i samarbeid med ansvarlige ledere i Bydelens Hus og ansatte i andre kommunale tjenester i bydelen.

Bydel Frogner har hittil hatt nærmere 30 personer inn i prosjektet på et eller annet nivå, mange av disse jobber nå i ulike avdelinger og med ulike oppgaver i bydel Frogner. Felles for disse er at de er:

 • Menn og kvinner mellom 18 – 30 år.
 • De får uføretrygd.
 • Personene har enten en utviklingshemming eller en utviklingsforstyrrelse.
 • De har ikke tilbud om Varig Tilrettelagt Arbeid (i en arbeidsmarkedsbedrift).
 • Noen foreslåtte tema, problemstillinger eller hypoteser som studentene kan

forfølge i masteroppgaven

 • Hvilken betydning har arbeid i ordinær bedrift for mennesker med utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelse?
  • Hvilken betydning har arbeid i ordinær bedrift for mennesker med utviklingshemming sin opplevelse av:
   • Fysisk og psykisk helse
   • Livskvalitet
   • Mestring og kompetanse
   • Utenforskap og tilhørighet
   • Mobbing
   • Selvbestemmelse
 • Informasjon om det foreligger data, om dataressurser som er tilgjengelig, eller informasjon om hva som forventes av datainnsamling, feltarbeid e.l

Vi ser for oss at datainnsamling fortrinnsvis vil være kvalitativ, for eksempel gjennom intervju av de vi per i dag har ansatt i ordinær bedrift, prosjektleder og andre relevante parter.

 • Hva dere tenker prosjektet er aktuelt for
 • Sosialt arbeid
 • Barnevern,
 • Familiebehandling
 • International sosial welfare and health policy
 • Ergoterapi
 • Forskerlinje i helsevitenskap
 • Internasjonal utdanning og utvikling
 • Yrkespedagogikk
 • Maksimum antall studenter prosjektet kan ta
 • En kort beskrivelse av hvem dere er, gjerne med link til web side

Bydel Frogner er en av 15 bydeler i Oslo. Det er en bydel med ca 59 000 innbyggere med egen bydelsadministrasjon og egne bydelspolitikere. Se for øvrig mer på vedlagte link: https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydel-frogner/

Oslo 19.01.2021

Marianne Salvesen

Seksjonsleder

+47 90237471

Marianne.salvesen@bfr.oslo.kommune.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *