Oslo kommune, bydel Frogner: Overflytting til egen bolig

Lyst til å skrive masteroppgave om «Overflytting til egen bolig»?


Vi er en rusinstitusjon i Bydel Frogner underlagt Velferdsetaten og har fått nytt mandat. Vi skal jobbe intensivt for å overføre våre beboere til egen bolig. Botiden her er 1 år.
I den forbindelse ønsker vi å få en oversikt over hvordan ansatte jobber for å få til denne overflyttingen. Både hvordan det planlegges for, hvordan beboerne involveres i denne prosessen og hva som oppfattes som suksesskriterier i dette arbeidet. Dette kan være egnet for et masterprosjekt i sosialt arbeid med en kvalitativ tilnærming.


Eksempler på noen spørsmål som kan undersøkes:
Problemstillinger:
• Bidrar kulturen i personalgruppen at vi fremmer det som forstås med en god overflytting? Bidrar vi til hjelp til selvhjelp eller ikke?
• Hva opplever de ansatte at er beboernes eventuelle vegring mot å forlate institusjonen, større økonomiske utgifter, redsel for ensomheten med mer?
• Hvordan opplever de ansatte at autonomien til beboerne ivaretas i denne prosessen? Et eksempel er at NAV krever at de bosetter seg i samme bydelen som de tilhører. Noen ganger er dette meget uheldige, spesielt når de har etablert bedre, sunnere kontakter i en annen bydel og helst vil flytte dit.


Relevans
Vi tenker at et slikt prosjekt primært er relevant for sosialt arbeid.
Maksimum antall studenter
1 student


Interesserte kan ta kontakt med:
Institusjonssjef Linda Van Nuffel
Tlf. 40031142
linda.vannuffel@vel.oslo.kommune.no

Se full presentasjon her (pdf format):

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *