Samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg (OsloMet)

Om prosjektet

Er du engasjert i temaer som omhandler samvær mellom barn under barnevernets omsorg og deres biologiske foreldre? Ønsker du å bli en del av en forskningsgruppe hvor erfarne forskere med utvidet kunnskap innen dette området deler din interesse? Da bør du kontakte oss!

Prosjektdeltakere er Hilde A. Aamodt, Marianne Buen Sommerfeldt, Iselin Huseby Lie, Tanja Røed Larsen og Katerina Antoinette Eingrüber. Vi jobber alle innen samværstematikk, men med ulike innfallsvinkler, perspektiver og metoder.

Nettside

Mulige problemstillinger

Studenten velger selv problemstilling for sin masteroppgave. Gruppen er tilgjengelig for å veilede studenten i å identifisere potensielle kunnskapshull og kan komme med forslag til relevante problemstillinger.

Datainnsamling

Studenten står fritt i å velge metode for datainnsamling under veiledning fra prosjektgruppen. Det kan bli aktuelt å anvende eksisterende data dersom studenten ønsker det. Vi har også et ferdig utviklet og pilotert spørreskjema studenten kan anvende om ønskelig.

Aktuelt for

Prosjektet er aktuelt for de som tar master i sosialt arbeid, barnevern eller familiebehandling, og gruppen kan ta imot inntil fem studenter.

Kontaktperson

Iselin Huseby Lie iselinhu@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *