Digitalisering og sosial ulikhet (OsloMet)

Bakgrunn for prosjektet

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Digitaliseringen innebærer at samhandling mellom mennesker i økende grad skjer via elektroniske plattformer. Omlegging fra analoge til digitale systemer i offentlig forvaltning og i kommunikasjon mellom innbyggerne har store sosiale og samfunnsmessige konsekvenser. Nye digitale løsninger kan være til nytte i den offentlige forvaltningen og for innbyggerne, men det er også risiko for nye former for utelukkelse, marginalisering og økte sosiale forskjeller.

Forskningssenteret for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap CEDIC https://uni.oslomet.no/cedic/ studerer konsekvensene av spenningene mellom digitalisering og politikk, juss og etikk for offentlige tjenester, demokrati og sosialt medborgerskap.

Forslag til tematikk

• Digibarnevernet
• Teknologi/digitalisering/KI i skolen
• Teknologi/digitalisering/KI i barnehagen
• Teknologiske hjelpemidler for barn med særskilte behov

• Digitalisering av NAV
• Teknologi og eldre
• Teknologi på sykehjem

• Digitalt samfunnsarbeid (NYBY)
• Teknologi og etniske minoriteter
• Teknologi og inkludering

• Teknologi og politikk
• Innovasjonspolitikk

Det oppfordres til å finne egne problemstillinger.

Foreliggende data

Det kan finnes foreliggende data, gitt at forskningsspørsmålet passer. Vi har samarbeid med KS, Lillestrøm kommune, Bydel Søndre Nordstrand og Bydel St. Hanshaugen, Melhus kommune, Helse SørØst, Sunnås sykehus

Aktuelt for

Sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling, førskolelærer, grunnskole, helseledelse, sykepleie, teknologi og design

Prosjektet kan ta imot maks 8 studenter. De som blir med i prosjektet vil få et masterstipend på 20 000 kr. Veiledning vil foregå individuelt og i tverrfaglige grupper

Veiledere vil være professor Marit Haldar, professor Rune Halvorsen, professor Randi Wærdahl, professor Julia Køhler-Olsen eller førsteamanuensis Erik Børve Rasmussen

Kontaktpersoner

Søknad med CV og kort prosjektbeskrivelse sendes til Rune Halvorsen runeh@oslomet.no eller Marit Haldar marit.haldar@oslomet.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *