SANGBARSK

Sangbarsk-nettverket 2019

Forskningsnettverket SangBarSk – Sang i barnehage og skole – ble etablert i januar 2019 etter initiativ fra Liv Anna Hagen, Ingrid Annette Danbolt og Siri Haukenes ved OsloMet og Anne Haugland Balsnes fra Universitetet i Agder.

Forskningsnettverket består av til sammen 14 forskningsmiljøer i Norge, og samarbeider med blant andre Krafttak for sang og Kulturskolerådet. Nettverket har mottatt nesten 900.000 kroner i støtte fra Kulturrådet i det dansk-norske samarbeidet «Sang og sosiale fellesskap».

Forskingsprosjektene som skal knytte seg til nettverket har én felles målsetning:

Målet med prosjektene er en kartlegging av sang og sangrepertoar i norske barnehager og skole. Kartleggingen vil danne grunnlag for videre forskning, og for utvikling av sangens plass i lærerutdanningenes bachelorprogram og musikkfordypninger, og i barnehage og skole.

Hagen, Danbolt og Haukenes er alle medlemmer TRALL-redaksjonen. Gjennom en spørreundersøkelse til et stort antall skoler og barnehager i Norge bidrar SangBarSk til at både musikken og funksjonaliteten i TRALL blir så bra som mulig.

De første resultatene fra SangBarsk er planlagt publisert våren 2020.

Les mer om SangBarsk: https://sangbarsk.weebly.com/

Les pressemelding om SangBarsk: Jakter på den norske sangskatten i skoler og barnehager NTB, 13.5.19