Informasjon til ungdommer som deltar høsten 2023

Er du med som deltaker i forskningsprosjektet Ungdom i endring? Nå vil vi gjerne snakke med deg igjen! Her får du litt mer informasjon om dette.

Hva er Ungdom i endring?

Vi på forskningsinstituttet NOVA forsker på barn og unge, og nå ønsker vi å finne ut hvordan det går med deg. Hva tenker du om situasjonen nå og framtiden og hvordan har du det med skole, fritid, familie og venner?

Hva må du gjøre?

Hvis du har lyst til å være med som deltager i forskningsprosjektet, kontakter vi deg for å avtale tidspunkt for intervju. Vi avtaler med deg hvordan du syns det er best å utføre intervjuet – fysisk, på telefon eller Teams.

Temaene som vi ønsker å snakke med deg om er hvordan du har det, viktige ting som har skjedd i livet ditt, hvordan du har det, dine relasjoner med venner og familie, hvordan du har det på skolen og fritiden og hva du tenker om framtida. Vi tror samtalene vil vare rundt en time.

Om du ikke har lyst til å delta nå, er det selvsagt helt greit. Vi håper at vi allikevel kan kontakte deg igjen og spørre om du vil være med neste gang i stedet.

Hva skjer med det du forteller oss?

Vi kommer til å ta opp intervjuet, fordi da kan vi etterpå skrive ned alt som ble sagt. Vi kommer ikke til å bruke lydsporet til noe annet enn det. Når vi skriver ned alt du sa, skal vi ta bort alt som gjør at noen kan kjenne igjen at det var akkurat deg vi snakket med.

Utskriftene fra intervjuene vil vi oppbevare på Educloud Dette innebærer at dataene er lagret et sikkert sted, med liten fare for at personidentifiserende informasjon kommer ut. Det er bare forskerne som er med på prosjektet som får tilgang til dine intervjuer i Educloud.

Koblingsnøkkelen, som gjør det mulig for oss å kontakte deg igjen for å avtale hvert intervjutidspunkt og også for å spørre om du vil snakke med oss igjen når du blir eldre, vil oppbevares sikkert på et annet sted i Educloud enn intervjuene dine.

Datainnsamlingsdelen av prosjektet skal i utgangspunktet vare til 2026, men vi vil beholde kontaktinformasjon og transkripsjoner også etter dette, så vi kan fortsette å forske på dataene. Det innebærer at vi kan komme til å kontakte deg på nytt når du er blitt voksen.

Hva skal vi bruke det til?

Vi ønsker å skrive om det vi lærer av å snakke med dere, i rapporter og vitenskapelige artikler. Dette vil være noe mange kan lese, men da skal vi skifte navn på alle som deltar, og navn på steder og skolen din og lignende. Hvis det er noen ting som gjør at dere kan kjennes igjen selv om vi har skiftet navnet deres, skal vi sørge for å gjøre det sånn at dere ikke kan kjennes igjen allikevel.

MÅ jeg være med på dette?

Nei, det er frivillig å delta i prosjektet. Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Men selv om du sier ja til å være med nå, kan du ombestemme deg når du vil, uten at du må si hvorfor. Hvis du på hvilket som helst tidspunkt gir beskjed om at du ønsker å trekke deg, anonymiserer vi intervjuene du har vært med på.

Du har også rett til å be om innsyn, rette eller slette dine personopplysninger, til å få utlevert en kopi av opplysningene, og til å sende klage til Datatilsynet.

Hvem er vi?

De fleste av oss som jobber med Ungdom i endring, jobber på forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Vi heter Ingunn Marie Eriksen (prosjektleder), Jørn LjunggrenMarlene PerssonJon RogstadIngrid SmetteKari StefansenKristoffer Chelsom Vogt, Guro ØdegårdLars Birger Davan og Karolin Moberg. Hvem av oss du kommer til å møte, avhenger av hvor du bor. Vi har alle jobbet med ulike sider av det å være ungdom i mange år.

Lurer du på noe?

Ingunn Eriksen leder prosjektet, og om du lurer på noe om prosjektet, kan du godt kontakte henne. Du kan også kontakte personvernombudet ved OsloMet, Ingrid S. Jacobsen.