Ny runde datainnsamling støttes over statsbudsjettet

Helsedirektoratet bevilger igjen midler til Ungdom i endrings datainnsamling.

NOVA-forskere med prosjektleder Ingunn Marie Eriksen i spissen har fått støtte til den fjerde runde med datainnsamling i Ungdom i endring, samt til rapportering. Helsedirektoratet innvilger tilskudd på inntil 1 175 000 kroner til Ungdom i endring over kap. 714, post 21 på statsbudsjettet for 2022. Den fjerde datainnsamlingen vil finne sted høsten 2023, når de fleste av ungdommene har startet andre klasse på videregående skole.