Forside Tidsskrift for boligforskning

På vei mot en rikere faglig offentlighet for nordisk boligforskning?

I sin første utgave med engelsk navn, signaliserer redaksjonen for Tidsskrift for boligforskning at de ønsker å profilere seg utover landets grenser. Tema er sosiale og offentlige utleieboliger i Norden.

Tidsskrift for boligforskning 2-2023 er nå åpent tilgjengelig (idunn.no)

Dette er den første utgaven etter at tidsskriftet tok seg et nytt engelsk navn: Nordic Journal of Housing Research. De har riktignok beholdt det gamle norske navnet, og med det signaliserer de at tidsskriftet fortsatt skal vare den fremste publiseringskanalenfor boligforskning på norsk.

Med det nye navnet Tidsskrift for boligforskning/Nordic Journal of Housing Research ønsker tidsskriftet å være et faglig hjem for alle boligforskere somarbeider med svensk, dansk, norsk, finsk eller islandsk empiri.

Tema: Sosiale og offentlige utleieboliger

Ifølge redaksjonen kan den nyeste utgaven av tidsskriftet betraktes som et stort steg på veien mot å realisere ambisjonen om å bidra til en større og rikere nordisk fagoffentlighet for boligforskere.

Emnet for temanummeret, som er redigert av Martin Grander Malmö universitet og Jardar Sørvoll fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA og BOVEL, er sosiale og offentlige utleieboliger i Norden. I det fyldige nye nummeret publiseres en rekke vitenskapelige artikler og en anmeldelse av den ferske TV-serien «Petter- der ingen vil bo» på TV2.

Introduksjon

Vitenskapelige artikler

Anmeldelse

Om Tidsskrift for boligforskning

Tidsskrift for boligforskning er et tverrfaglig, vitenskapelig tidsskrift som omhandler alle sider ved boligfeltet i Norge sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Tidsskriftet henvender seg primært til forskere, forvaltning og næringsliv, men også et allment interessert publikum. Tidsskriftet har som mål å utgi og formidle den fremste forskningen på fagfeltet.

Tidsskrift for boligforskning utgis av Universitetsforlaget på vegne av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet. SVA-senteret består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Redaksjon: Kim Christian Astrup, Ingar Brattbakk, Maja Flåto, Viggo Nordvik, Katja Johannessen og Jardar Sørvoll.