Boligområde fra København

Bolig og velferd i Norden – et farvel til sosialdemokratiske idealer?

Jardar Sørvoll har bidratt til et kapittel om bolig- og velferdsregimene i Norden i den helt ferske The Routledge Handbook of Housing and Welfare. Kapitlet er skrevet sammen med Carina Listerborn og Matilda Annemark Sandberg fra Malmö Universitet. Håndboka er redigert av Martin Grander (Malmö Universitet) og Mark Stephens (University of Glasgow).

Forfatterne drøfter spesielt utviklingen i svensk og norsk bolig- og velferdspolitikk fra 2. verdenskrig og fram til vår egen tid. De konkluderer med at det fortsatt er snakk om to ganske ulike boligregimer, men at boligformue i økende grad har blitt en kilde til sosioøkonomisk ulikhet mellom grupper i begge land.

Forfatterne konstaterer endelig at ulikhet skapt i boligsektoren – på tross av mye debatt – i liten grad møtes med kraftfulle politiske reformer. Sosialdemokratiske likhets- og velferdsidealer tilsier imidlertid at boligpolitikken vil fortsette å være et stridstema i både Sverige og Norge i årene som kommer.  

Referanser

Sørvoll, J., Listerborn, C. & Sandberg, M. (2024). Housing and welfare in Sweden, Norway, and the wider Nordic region. In Grander, M. & Stephens, M. (eds.), The Routledge Handbook of Housing and Welfare. Routledge. Chapter 7: 88-106 (researchgate.net).

Lenke til boka: The Routledge Handbook of Housing and Welfare | Martin Grander, Mark S (taylorfrancis.com)