Flyttemønstre for startlånsmottakere i Oslo kommune

Hvem er startlånmottakerne i Oslo kommune? Og kan ressurser og preferanser blant startlånkjøpere bidra til opphopning av lavinntektshusholdninger i et boligområde?

Dette ønsket forskerne Maja Flåto og Lena Magnusson Turner ved BOVEL og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet å finne svaret på.

På oppdrag fra Oslo kommune Velferdsetaten utviklet og gjennomførte de en spørreundersøkelse som ble sendt til alle som har mottatt startlån i Oslo kommune etter april 2014, og fortsatt har startlån, til og med 31.12.2022. Totalt utgjorde dette 4 064 husholdninger.

Halvparten av startlånmottakerne bor med barn

Spørreundersøkelsen gir et bilde av startlånmottakerne i Oslo der de fleste er i alderen 35–52 år, og der rundt halvparten bor sammen med ett eller flere barn.

De fleste har søkt om startlån fordi de ønsket seg en bedre bolig. For mange er også et bedre oppvekstmiljø for barna en viktig begrunnelse.

Svarene i spørreundersøkelsen gir imidlertid et bilde av at mange har kjøpt en bolig som er liten i forhold til husholdningsstørrelsen. Dette gjelder spesielt barnefamiliene.

Opphopning av lavinntektshusholdninger

I Oslo er den gjennomsnittlige kjøpesummen 2,6 millioner for husholdninger som kjøper bolig med startlån, dette gir begrensede valgmuligheter i boligmarkedet.

Begrepet selektiv mobilitet fanger hvordan husholdningen sorteres til spesifikke nabolag. Høye boligpriser i Oslo, kombinert med de moderate økonomiske ressursene et startlån gir, begrenser valgmulighetene til startlånkjøperne.

Startlånkjøpere selekteres derfor inn i boligområder der kjøp av bolig er mulig, og der det allerede bor andre lavinntektsfamilier. En overvekt av startlånkjøpere blir boligeiere i de ytre, østlige bydelene i Oslo, det henger sammen med kvadratmeterpriser og eieform i disse bydelene. På denne måten bidrar kjøp med startlån til opphopning av lavinntektshusholdninger i et boligområde.

Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Oslo Kommune Velferdsetaten. NOVA-notatet er skrevet av Maja Flåto og Lena Magnusson Turner.

Last ned notatet

Les hele notatet her: Mulige konsekvenser av flyttemønstre for personer som er innvilget startlån i Oslo kommune (oda.oslomet.no)