Gjesteforelesning med Arthur Acolin, University of Washington

Arthur Acolin og kollegaer har utført en ny studie som utforsker boligeierskap blant franske innvandrere og deres etterkommere. På forelesningen 8. februar vil du få høre om hvordan generasjonsskillene og etnisk bakgrunn påvirker boligmarkedet i Frankrike.

Tittel: Homeownership Attainments Among Descendants of Immigrants to France: Does a Lower Likelihood of Having Parents Who Own their Home Impact the 3rd Generation?
Tid: 8. februar kl. 10.00 – 11.00
Sted: Pilestredet 46 PA124 i 1. etg.

Påmelding: Meld deg på her (nettskjema.no).
Arrangementet er kun fysisk (strømmes ikke).

Om forelesningen

I presentasjonen gir Arthur Acolin en grundig analyse av boligeierskap blant innvandrere i Frankrike og deres etterkommere. Studien viser at mens innvandrere i første generasjon og deres barn generelt har lavere nivåer av boligeierskap sammenlignet med personer uten nylige innvandringsbånd, viser barnebarna en økning i boligeierskap.

Interessant nok, mens boligeierskapet blant barnebarn av europeiske innvandrere nesten er på linje med det nasjonale gjennomsnittet, fortsetter det å være et betydelig gap for barnebarn av ikke-europeiske innvandrere.

Denne forskjellen kan delvis forklares med individuelle kjennetegn som alder, utdanning, inntekt og bosted. Likevel, det gjenstår fortsatt et uforklart gap selv etter å ha tatt hensyn til disse faktorene.

Studien understreker også hvordan foreldrenes status som boligeiere kan bidra til å videreføre økonomiske ulikheter over generasjoner.

For å tette dette gapet i boligeierskap blant barnebarn av ikke-europeiske innvandrere, fremhever studien behovet for investeringer i utdanning og arbeidsmuligheter for innvandrere og deres etterkommere, samt målrettede programmer for å støtte tilgang til bolig for dem hvis foreldre ikke eier sitt eget hjem.

Arthur Acolin. Foto: Penn IUR

Om Arthur Acolin

  • Arthur Acolin er førsteamanuensis og Bob Filley-æresprofessor ved Runstad-avdelingen for eiendom i College of Built Environments ved University of Washington, USA.
  • Han fullførte sin doktorgrad i byplanlegging og utvikling ved Sol Price School of Public Policy ved University of Southern California i mai 2017.
  • I sin doktoravhandling, med tittelen «Tre essays om friksjoner i boligmarkedet», undersøkte Acolin ulike markedsimperfeksjoner som påvirker husholdningers boligvalg og deres økonomiske utfall.
  • Acolins forskningsfelt er boligøkonomi med fokus på internasjonal boligpolitikk og finans. Han er spesielt interessert i hvordan boligmarkedets institusjoner og markedsdesign påvirker husholdningers tilgang til bolig (boligvalg, boligforbruk og mobilitetsbeslutninger).

Forelesningen 8. februar vil foregå på engelsk.

Velkommen!